Äripäev • 13. august 2018 kell 11:20

Elektrilevi ostab ELMO

Eesti Elektrimobiilsuse Programmi (ELMO) kiirlaadimistaristu enampakkumise võitjaks osutus ainukese kvalifitseerunud pakkumusega Elektrilevi OÜ.

Elektriauto kiirlaadija küljes.  Foto: Ants Liigus / Pärnu Postimees / Scanpix

Pakkumuse summaks oli 350 000 eurot.

Elektrilevi juhatuse liige Taavo Randna ütles, et laadimistaristu on sisuliselt osa elektrivõrgust – selle arendamine, koormuste juhtimine ja asukohtade valik eeldab tihedat koostööd võrgu planeerimisega. Ta lisas, et erinevate taristute ühishalduse abil on Elektrilevil võimalik ka elektriautode laadimisvõrgustikus toimetada kuluefektiivsemalt. „Mitme võrgu koos haldamine on kasulik nii uute kui ka olemasolevate taristute jaoks. Oleme seni sünergiat ja kulusäästu näinud elektri-, tänavavalgustuse- ja kiire interneti võrgu koos haldamisel,“ ütles Randna.

Tema sõnul on Eestis riik seni elektriautode laadimisteenusele peale maksnud. "Elektrilevi näeb, et kuluefektiivse majandamise ja taristute ühishaldusega on võimalik ELMO muuta kasumlikuks,“ ütles Randna. Elektrilevi ootuste kohaselt peaks Eestis kümne aasta pärast iga kolmas uus auto olema elektriauto.

Tegemist on osaga Eesti Energiale omaniku poolt kinnitatud pikemaajalisest strateegiast, milles oodatakse, et ettevõte saab suurema osa vabalt turult saadud teenustest ja teistest infrastruktuuriga seotud ettevõtmistest. Juba praegu on Elektrilevi võitnud Tartu ja Tallinna tänavavalgustuse haldamise hanked, aga kavatsetakse osaleda ka maapiirkondade internetiühenduse viimase miili hankel ning soovitakse oma osa leida elektril töötava ühistranspordi taristu juhtimises.

Teine pakkuja ei suutnud oma lubadusi tõestada

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailan ütles, et ELMO laadimistaristu uuel omanikul on arvukalt võimalusi teenust järjest laiemalt pakkuda ja ka uuendada. "Laadimistaristu aktiivseteks kasutajateks on teiste seas ka elektritaksod, mille arv on samuti tõusuteel,” ütles Gailan.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium pani ELMO kiirlaadimistaristu enampakkumisele juunikuus, pakkumisi laekus kaks. Teise pakkuja, Luku-Expert OÜ pakkumus oli küll 15 000 euro võrra suurem, kuid kuna pakkuja ei suutnud nõuetekohaselt ja juriidiliselt siduvalt tõendada lubadust teenuse katkematuks jätkumiseks, ei olnud võimalik nende pakkumust nõuetele vastavaks lugeda, seisis pressiteates.

ELMO kiirlaadimistaristu hõlmab 168 laadimisseadet, mis koos ELMO veebidomeeni ja kaubamärgi kasutusõigusega müüakse Elektrilevile. Elektrilevil on kohustus jätkata teenuse pakkumisega vähemalt järgneva viie aasta jooksul ning tõsta teenuse kvaliteeti ja kasutajasõbralikkust.

Hetkel kuum