Jaanus Vogelberg • 8. november 2018 kell 9:24

Töötamise registrisse tuleb juba uuest aastast rohkem andmeid esitada

Foto: Raul Mee

Rahandusministeerium on ette valmistanud eelnõu, mille kohaselt tuleb tööandjal kanda töötamise registrisse (TÖR) töötaja ametinimetus ja töökoha asukoht. Täna on andmete sisestamine vabatahtlik, kuid alates 1. jaanuarist 2019 plaanitakse see kohustuslikuks teha, teatas kaubandus-tööstuskoda.

Eelnõuga lisandub tööandjale kohustus kanda töötamise registrisse töötaja ametinimetus vastavalt riigisisesele ametite klassifikaatorile või selle puudumisel ametinimetus vastavalt rahvusvahelise tööorganisatsiooni rahvusvahelisele ametite klassifikaatorile 2008 (ISCO-08). Sobiva klassifikatsiooni puudumisel märgitakse töö ülesannete sisust lähtudes lähim ametinimetus.

Registrisse tuleb kanda ka töökoha aadress

Edaspidi tuleb tööandjal kanda töötamise registrisse ka töötaja töökoha aadress, kuhu töötaja on määratud tööülesandeid täitma. Kui töö tegemise koht ei ole püsiv, näiteks ehitus, objektide valve või ei ole see kokku lepitud, siis määratakse isiku töökohaks tööandja asukoht. Töökohtadeks ei ole aga tööobjektid, näiteks valvatavad korterid, pooleliolevad ehitusobjektid jms.

Ametinimetus ja töökoha asukoht tuleb märkida töötamise registrisse juhul, kui inimene töötab töölepingu alusel. Kui inimene teeb tööd näiteks käsundus- või töövõtulepingu alusel, siis ei tule täiendavaid andmeid töötamise registrisse kanda.

Ametikoha ja töökoha aadressi sisestamine TÖRi plaanitakse teha kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2019. Koja hinnangul peaks ettevõtjatele võimaldama üheaastast üleminekuperioodi.

Hetkel kuum