Õiguskantsler: sõidusoodustused Tallinnas on vastuolus seadusega

25. veebruar 2004, 15:06

Õiguskantsler Allar Jõksi hinnangul on sõidusoodustuse kehtestamine Tallinnas vastuolus seadusega.

Õiguskantsler Allar Jõksi hinnangul on Tallinna linnavolikogu määrus, millega kehtestatakse erinevad sõidupiletite hinnad Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel tallinlasele ja mittetallinlasele on vastuolus ühistranspordiseaduse ning põhiseadusega.

Ühistransporditeenust osutatakse seadusega ettenähtud korras avalikes huvides ning avaliku teenusena peab see olema võrdselt kättesaadav kõigile.

Ühistranspordi kui avaliku teenuse olemusest tulenevalt on eesmärk võimaldada teenuse kättesaadavus kõigile selle vajajatele pidades samas silmas erinevate isikute erinevaid vajadusi.

Põhiseaduse § 28 lõikes 2 ning ühistranspordiseaduses toodud isikute loetelust järeldub, et toetuste ja soodustuste eesmärk on toetada neid, kes oma sotsiaalse, varandusliku, tervisliku või muu seisundi tõttu vajavad soodsamat kohtlemist.

Andes kohaliku omavalitsuse volikogule volituse sõitjate täiendavaks soodustamiseks, on seadusandja pidanud silmas, et volikogu järgiks soodustuste kehtestamisel ülaltoodud eesmärki.

Õiguskantsler on seisukohal, et volikogu saab oma eelarvest anda sõidusoodustusi üksnes ühistranspordiseaduse volitusnormi raames, lähtudes seaduse eesmärgist tagada ühistranspordi kättesaadavus, ehk kehtestades täiendavaid soodustusi isikute sotsiaalsest, varanduslikust, tervislikust või muust seisundist tulenevalt.

Seadus ei võimalda kehtestada erinevaid sõidupileti hindu tallinlasele ja mittetallinlasele eesmärgiga kutsuda Tallinna elanikke end Rahvastikuregistris arvele võtma osalemaks linna tulubaasi kujundamisel. Seega on Tallinna Linnavolikogu kehtestanud sõidusoodustuse ületades seadusega sätestatud volitust.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing