PRIA maksab 14,4 miljonit krooni turuarendustoetust

Liis Kängsepp 19. mai 2006, 11:31

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) maksab tänavu 20-le turuarendustoetuse taotlejale 59 taotluse alusel 14,4 miljonit krooni toetust.

Kuna taotletav kogusumma ületas toetuseks ettenähtud raha, vähendati määratavat toetust kõikide taotluste puhul võrdeliselt 28%, teatas PRIA.

Kokku esitati tänavu 67 turuarendustoetuse taotlust. Taotlejail, kellele toetus määrati, tuleb 10 kalendripäeva jooksul arvates PRIA-st vastavasisulise otsuse väljavõtte saamisest esitada uus korrigeeritud kuluandmetega taotlus.

Toetuse saajad peavad oma projektijärgsed tegevused ellu viima kalendriaasta jooksul. Toetuse saamiseks tuleb kuludeklaratsioon koos kuluandmeid tõendavate dokumentidega esitada hiljemalt 9. oktoobriks. Toetust makstakse vastavalt määratud summale selleks kuupäevaks tehtud kulude alusel.

2006. aastal on kõige enam toetust taotletud koolitusprojektidele (15 taotlust) ning võistlusel, messil või näitusel osalemiseks või nende korraldamiseks (14 taotlust). Kõige kulumahukamad on samas kolm põllumajandussaaduste, -toodete või töödeldud toodete tutvustamisele suunatud projekti.

Turuarendustoetuse eesmärk on suurendada põllumajandussaaduste ja -toodete turustamisvõimalusi ning juurutada teadus- ja arendussaavutusi põllumajandustootmises ja saaduste töötlemises.

Maksimaalne taotlussumma ühe taotleja kohta on 6 miljonit krooni ning taotluse kohta 3 miljonit. Möödunud aastal esitati PRIAle 39 turuarendustoetuse taotlust, millest rahuldati 30 kogusummas 9,8 miljonit krooni.

Turuarendustoetust saavad taotleda mittetulundusühingud, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad või neid ühendavad MTÜd.

Toetust antakse turu-uuringuteks, turuinformatsiooni kogumiseks, analüüsimiseks ja levitamiseks, tootearenduseks, põllumajandussaaduste, -toodete ja töödeldud toodete tutvustamiseks, võistlustel, messidel ja näitustel osalemiseks ning nende korraldamisteks, aga ka liikmete koolituseks, kvaliteedimärkide väljaandmiseks ja tutvustamiseks ja kvaliteedijuhtimissüsteemide ja kvaliteedimärkide süsteemide rakendamiseks ja kontrolliks.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing