Piret Reiljan • 27. juuni 2014 kell 13:32

Autorollo hagi rahuldati osaliselt

Harju maakohus otsustas rahuldada hagi osaliselt kostjate Siim Roode ja Rain Rosimannuse vastu, kuid jätta täielikult rahuldamata Keit Pentus-Rosimannuse vastu.

Suurim summa, mille kohus Rain Rosimannuselt, Siim Roodelt ja Roode osalusega firmadelt MAQS Law Firm Advokaadibüroo ning Roode & Partnerid solidaarselt välja mõistis, oli 135 658 eurot. Tegemist oli hageja esimese nõude osalise rahuldamisega. Esimene nõue puudutas Autorollost tütarfirma AutoHills abil väljaviidud vara.

Ligi 30 000 eurot mõistis kohus lisaks välja Siim Roodelt ja temaga seotud firmadelt. Roode ja temaga seotud firmade vastu rahuldas kohus seega enim nõudeid.

Rain Rosimannuselt mõistis kohus täiendavalt välja 182 eurot, mis on arvatavasti seotud Autorollo kontorist kaduma läinud arvutiga, mille Rosimannus tunnistajate väitel sealt kaasa viis.

Kõigile summadele lisandub jõussejäämisel tulevikus viivis.

Kohus jättis kõigi kostjate suhtes täielikult rahuldamata hageja teise nõude summas 220 890 eurot pluss viivis. See nõue oli seotud Autorollo sularahakassaga.

Äriseadustik ei reguleeri varidirektorite vastutust

Kohus leiab oma otsuse põhjendustes muu hulgas, et vaatamata kohtu selgitustele ei ole hageja tõendanud oma nõuet iga kostja vastu iga konkreetse nõude puhul.Kohus ei nõustunud hageja arusaamaga, nagu reguleeriks äriseadustik nn varidirektorite vastutust ning juhul, kui mõnda isikut saaks pidada otseste või kaudsete tõendite alusel ettevõtte varidirektoriks, vastutab ta samadel alustel ettevõtte ees nagu vastutavad osaühingu juhatuse liikmed. Äriseadustik varidirektori mõistet ei sisalda ega ava, antud sättest ei tulene ka hageja järeldatud juhatuse liikme vastutuse laiendamine nn varidirektoritele, märgib kohus.

Kindlasti ei nõustu kohus hageja käsitlusega selle kohta, et kostjad Siim Roode ja MAQS Law Firm Advokaadibüroo OÜ võiksid vastutada hageja ees Autorollo OÜ nn varidirektoritena, sest sellise vastutuse alust seadus ette ei näe, seisab kohtu põhjendustes.

Kohus leiab, et hageja peab kostjate vastu nõude esitamisel tõendama iga kostja õigusvastast tegu mõne Autorollo OÜ juhatuse liikme õigusvastasel mõjutamisel, sellest teost tulenevat kahju ning põhjusliku seose olemasolu tekkinud kahju ja iga konkreetse kostja õigusvastase teo vahel. Iga konkreetse kostja õigusvastase teo tõendamise kohustust ei saa hageja asendada üldiste väidetega selle kohta, et kostjad on grupiviisiliselt võtnud Autorollo OÜ saatuse oma kätesse, on korraldanud ettevõttes üldisi küsimusi või on väidetavalt teinud pangaülekandeid. Iga konkreetse kostja teo näol peab olema tegemist õigusvastase teoga äriseadustiku mõistes ning see tegu peab omakorda olema põhjustanud hagejale kahju.

Kuivõrd kohus jättis kõik hageja nõuded kostja Keit Pentus-Rosimannuse suhtes rahuldamata, tuleb Pentus-Rosimannuse menetluskulud jätta hageja kanda, otsustas kohus.

Taust

2011. aasta kevadel kuulutati välja keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannuse isale Väino Pentusele kuulunud transpordiettevõtte OÜ Autorollo pankrot. Ligi paar aastat hiljem said minister ja tema lähikondsed aga halva üllatuse osaliseks. Nimelt esitas 2012. aasta lõpus pankrotitoimkonna kontrolli alla liikunud Autorollo u 580 000eurose hagi keskkonnaministri Keit Pentus-Rosimannuse, tema poliitikust abikaasa Rain Rosimannuse ja perekonda Autorollo asjaajamisel aidanud advokaat Siim Roode, samuti Roode osalusega ettevõtete Roode & Partnerid ning MAQS Law Firm Advokaadibüroo vastu. Kohus vabastas hagist eraisiku pankroti läbimise tõttu ministri isa Väino Pentuse.

Loe kokkuvõtet Autorollo afäärist siit.

 

Hetkel kuum