Ühisrahastajad ahvatlevad uue pakkumisega

Eelmisel nädalal potsatas minu postkasti kiri järjekordsest ühisrahastusportaalist, mis üritab meelepärane olla, pakkudes investoritele tagasiostugarantiid.

Praegu on Mintos ainus ühisrahastu, mis vahendab koguvõlgevuse ulatuses tagasiostugarantiid. Garantii ei saa siiski olla ainust ühisrahastuse valiku kriteerium, olulisem on laenukontori võimekus ja usaldusväärsus.  Foto: Mintos.com kuvatõmmis

Nimelt andis Lätis tegutsev Crowdestor teada, et loovad portaali juurde tagasiostufondi.

Tagasiostugarantii on ühisrahastusinvestoritele juba tuttav termin, aga mida rohkem portaale seda rakendab, seda erinevamaks lähevad tingimused, mida investor jälgima peab.

Erinevad variandid tagasiostugarantiist

Minu portfellist võib leida Mintoses tegutsevad laenukontorid, mis pakuvad tagasiostugarantiid kõik üpris sarnastel tingimustel. Kui laenuvõtja jääb oma kohustuste täitmistega hätta, siis ostab laenukontor hilinenud laenu tagasi, makstes mulle kui investorile välja nii võlgu jäänud põhiosa kui ka kogunenud intressid. Tagasiostugarantii välja maksmise eest vastutab iga laenukontor ise, Mintos on ainult vahendaja.

Veidi teistsugust garantiifondi pakub näiteks Eesti turul tegutsev Omaraha. Omaraha tagatisfond maksab investoritele tagasi piiratud osa viivisesse sattunud põhiosast, suurusjärk jääb vahemikku 60–80%. Tagatisfondi raha koguneb nii, et iga välja antud laenu pealt liigub sinna väike protsent.

Sarnast tagatisfondi süsteemi hakkab käivitama ka Crowdestor, firma ise paneb tagatisfondi seemneks 50 000 eurot ja edaspidi hakkab sinna raha kogunema väljastatud projektide pealt – täpsemalt 1–2% igast projektist. Kui juhtumisi mõni projekt ebaõnnestub, on võimalik teha fondist proportsionaalseid väljamakseid investoritele.

Erinevalt Mintose süsteemist, kus tagasiost kogu võlgnevuse ulatuses rakendub, saab siis näha pigem Omarahaga sarnast süsteemi, kuigi täpne suurusjärk põhiosagarantiist pole hetkel veel teada.

Tagasiostugarantii. Ühisrahastusportaali või laenukontori lubadus osta investori käest laenuosak tagasi kui see jääb (reeglina) üle 60 päeva viivisesse.

Tagatisfond. Ühisrahastusportaali garantiifond, millest tehakse investoritele kompensatsioonimakseid viivisesse jäänud laenude üle võtmisel.

Tagasiostugarantii riskid

Mintoses tegutsevate laenukontorite pakutud tagasiostugarantii lahendus on mulle meeltmööda, sest eelistaksin mitte jääda pikkadeks aastateks võlamenetlusega seotuks. Küll aga tekitab mulle muret see, et mõnikord tundub, et investorid võtavad sõna “garantii” väga sõna-sõnalt ja võivad raskel ajal pettuda.

Nimelt kuigi laenukontor võib tagasiostugarantiid pakkuda, siis see ei pruugi alati tähendada seda, et laenukontoril või portaalil on piisavalt raha, et lubadust täita. Kui midagi ootamatut laenuturuga juhtub või laenufirmal on rasked ajad, siis peab arvestama sellega, et tagasiostude rakendamine võidakse vähemalt ajutiselt peatada.

Rahavoo haldamiseks on tagasiostugarantii küll kasulik, aga tasub olla ettevaatlik, et ainult garantii pärast oma raha sellistesse portaalidesse või nendele laenukontoritele ei annaks, keda tegelikult põhjalikul uurimisel väga täpselt ei usaldaks.

Kohalikud portaalid ja tagasiostugarantii:

Bondora - ei

Crowdestate - ei

Estateguru - ei

Omaraha - osaliselt

Mintos - jah

Twino - jah

Hetkel kuum