14. detsember 1995 kell 22:00

Pärnu investeerib veemajandusse 16 miljonit

Pärnu linnavalitsuse keskkonnakaitse peaspetsialisti Peeter Velleti sõnul saab Pärnu linn lisaks EBRD laenule programmi elluviimiseks 8 miljonit krooni kahe aasta jooksul riiklike investeeringute programmist; 13,9 miljonit krooni Soomest tagastamatu abina; 3,4 miljonit krooni Põhjamaade investeerimisfondilt NEFCO ja 14,6 miljonit krooni Pärnu linna omavahenditest.

Järgmise aasta tööde mahuks kavandatakse 23 miljonit krooni, 1997. aastal 18 miljonit krooni. Programm kavatsetakse lõpetada 1998. aastal.

Vellet märkis, et Pärnu jaoks on põhilised objektid reoveepuhasti ja heitvete puhastusjaama rekonstrueerimine, kuna praegu läheb 40% linna solgist otse jõkke. Joogivee probleemi peaks lahendama Reiu veetöötlusjaama ehitamine. Lähiajal korraldatakse ehitaja leidmiseks rahvusvaheline vähempakkumine. Veetöötlusjaam peaks valmima 1997. aasta teiseks poolaastaks, rääkis Vellet.

EBRD-lt võetav laen on mõeldud 11 Eesti linna infrastruktuuri arendamiseks, laenuga finantseeritakse lin-nade vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimist. Rahandusministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Agate Daltoni sõnul võetakse laen 15 aastaks, esimesed viis aastat tuleb maksta tagasi vaid intresse.

Hetkel kuum