7. juuli 1996 kell 22:00

Euroopa riikides veokitel lubatud sidevahendid

Tabelist puuduvad meie vedajate poolt sageli läbitavad riigid Rootsi ja Läti. Mõlemasse riiki on Eesti elekterside inspektsioon saatnud järelepärimise ja praegu oodatakse vastust seal kehtivate tingimuste kohta.

Riikides, kus on NMTde sissevedu lubatud, kuid kasutamine keelatud (Austria, Prantsusmaa), puudub tegelikult ka NMT-võrk.

Omapärane NMT-võrk on Türgis, kus mobiiltelefonid töötavad sagedustel 415--425MHz. Eesti elekterside inspektsioonist ei osatud nähtust täpsemalt seletada. Nende teada ükski normaalne NMT sellistel sagedustel ei tööta.

Taani lubab mobiiltelefone kasutada ainult Taani, Gröönimaa ja Fääri saarte kodanikel. Siiani pole aga Taanis käinud ärimehed ja autojuhid kurtnud, et mobiililt helistamisega oleks seal probleeme.

Mõne riigi nõutavaid mobiiltelefonide kasutamise lube saab taotleda selle riigi elekterside inspektsiooniga analoogsest organisatsioonist.

Hetkel kuum