11. november 1996 kell 22:00

Teenuste ekspordiks loetavad kaubaveoga seotud teenused

Rahandusministri 24. septembri määru-sega kinnitati käibemaksuseadusest tulenevad õigusaktid. Teiste hulgas on määratletud teenuste ekspordiks loetavad riikidevahelised kauba- või reisijateveoga seotud teenused, mis on maksustatud null-protsendilise käibemaksumääraga. Kau-bavedudes loetakse teenuste ekspordiks:

- kaupade transporti Eestist väljaspool Eesti tolliterritooriumi asuvasse sihtpunkti;

kaupade transporti välisriigi territooriumilt Eesti tolliterritooriumil asuvasse sihtpunkti;

kaupade transporti ühe välisriigi territooriumilt teise välisriigi territooriumil asuvasse sihtpunkti;

teenuste kompleksi, mis on seotud kaupade veo korraldamisega ekspedeerija poolt kahe riigi vahel (ekspedeerimisteenused)

teenuste osutamist Eestis registreeritud vedaja poolt Eestis registreeritud ekspedeerijale;

kaupade transiidiga seotud teenuseid, mis osutatakse Eesti tolliterritooriumil välisriigi juriidilisele isikule

rahvusvaheliste maanteevedude teostamiseks vajalike veolubade ja tollivihikute müüki Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni poolt;

kaupade säilitamist tollilaos välisriigi juriidilise või füüsilise isiku nimel ja arvel;

välisreise tegevate veesõidukite rentimist, sealhulgas veesõidukite rentimist lasti veoks koos mereveolepingu sõlmimisega veesõiduki haldaja ja lasti omaniku või vahendaja vahel kogu veesõiduki või selle osa kaubaveoks lasti omaniku või vahendaja käsutusse andmise kohta, ja õhusõidukite rentimist kasutamiseks liinidel, kus sihtsadam või sihtlennujaam asub väljaspool Eesti tolliterritooriumi.

ÄP

Hetkel kuum