24. november 1996 kell 22:00

Ühendus välismaailmaga paraneb

Transpordileping Austriaga kevadeks

Teede- ja sideministeeriumi maanteeliiklusosakonna juhataja asetäitja Alar Ehasalu sõnul on Eestil Austriaga kolm transpordialast lepingut. Kui seni oli kahe riigi vahel kooskõlastatud kaubaveobusside juhuveo alane leping, siis nüüd lisandus ka regulaarbussiliinide leping.

Viimasele lepingule on lisatud memorandum, kus on kirja pandud tehnilised tingimused, millele peaksid Austria piiri ületavad bussid vastama. Juhuvedude puhul peavad bussidel olema Euroopa normide kohane heitgaaside sisaldus ning mootorimüra tase.

Lisaks peavad bussidel täidetud olema Euroopa normidele vastavad turvanõuded, nagu näiteks ABS-pidurid ning kiirusepiirik, mis ei lase bussil sõita üle 90 kilomeetri tunnis. Kui buss kiirust ületab, katkeb automaatselt kütuse juurdevool mootorisse.

Ehasalu rääkis, et kui leping kehtib, saavad tehnilistele tingimustele vastavad bussid Austriasse siseneda ilma loata, teised peavad taotlema sealse trasnspordiministeeriumi luba.

Hetkel pole Eestil regulaarliine Austriaga, kuid juhubussivedude jaoks lubas Austria pool lähiajal Eestile eraldada 20 liiniluba.

Hetkel kuum