26. juuni 1997 kell 22:00

Energiamajandus muutub visalt

Plaanimajanduselt päritud ülevõimsused Ida- ja Kesk-Euroopas on kiiresti kahanemas, sest rahapuudusel pole finantseeritud isegi energiaseadmete jooksevremonti. Energiakriisi, mis sunniks riike rajama uusi võimsusi, on seni ära hoidnud tootmise järsk langus.

Ehkki uute tootmisvõimsuste rajamiseks puudub otsene vajadus, sunnivad ühelt poolt investeerima vananevate jaamade süvenevad keskkonnaprobleemid, ebaefektiivsus ning suur avariilisus, teisalt aga majanduskasvu taastumine.

Energiasektori investeeringuteks on olemas arvestatavad summad rahvusvahelistelt finantsorganisatsioonidelt. Maailmapangal üksi on 5,6 mld dollari ulatuses energeetikaga seotud investeerimisprojekte, millest suurem osa langeb Venemaa ja Ukraina arvele.

Teised kaks olulisemat energiaprojektide rahastajat on Euroopa rekonstruktsiooni- ja arengupank (EBRD) ning Euroopa investeerimispank (EIB). Mullu sõlmis EBRD lepingud ligi 240 mln dollari laenamiseks piirkonna energiaprojektidele kogumaksumusega 879 mln dollarit.

Euroopa investeerimispanga osa peaks kasvama sedamööda, kuidas järjest enam riike hakkab valmistuma liitumiseks Euroopa Liiduga, kus energia hinna kujunduse ning heitmekontrolli osas on ranged ettekirjutused.

Mullu sai energiasektor laene ligi 363 mln ECUd, mis moodustab kolmandiku ELi peamiste pikaajalist laenu andvate finantseerimisasutuste mullu piirkonda investeeritud 1,3 mld dollarist.

Rekonstrueerimisprojektide kõrval on rahvusvahelised institutsioonid järjest enam rõhutanud vajadust üle minna turumajanduslikule hinnakujundusele koos ettevõtete erastamisega, et tagada piirkonna energiakompaniidele rahalised vahendid uute investeeringute finantseerimiseks, mis muutuvad eriti aktuaalseks eeloleva sajandi algusaastatel.

Siin on esimeste seas Ungari, kus tänaseks on erastatud kuus jaotusettevõtet ning kaks elektrijaama. Ungari valitsus ei täitnud kohustust tõsta elektritariife, mis pidid välisinvestoritele tagama 8% kasumimarginaali. Vastuseks külmutasid investorid investeeringud 40 mln dollari ulatuses. FT

Hetkel kuum