11. september 1997 kell 22:00

Eraklientide usaldus kuulub Hansapangale

Küsitletud hindasid Eesti kuue suurema kommertspanga tegevust võrreldes mullusega 26% kõrgemalt. Enim paranes hinnang Maapangale ja kõige vähem Hoiupangale. Hoiupanka peeti sobivaimaks pangaks kontorite asukoha ja lahtiolekuaja järgi. Küsitluse põhjal on Hoiupangast ka lihtsam laenu saada.

Kõige kiiremini teenindab kliente küsitluse alusel Hansapank, enim negatiivseid hinnanguid teenis Hoiupank. Hoiupanga teenindusega polnud rahul 26% vastanutest.

Tallinna Panga jaepangandusdivisjoni direktor Raul Parusk ütles, et nende panga teeninduses on olulised muutused. «Mis puudutab sularahaautomaate, peame tunnistama, et Hansapanga automaadid on ilmselt kiireimad,» lisas ta.

Erinevate hoiukontode olemasolu, hoiustamisintressid ja soodustused on tõstnud Maapanga mainet, vastasid küsitletud. Selles osas tegi 9% languse läbi hinnang Hansapangale.

Hansapanga Ida-Tallinna regiooni juhataja Matti Pruuli ütles, et kindlasti ei lähtutud vastamisel hoiustamisriskidest. «Kui me vaatame juhtivaid panku, siis ma ei usu, et intressivahe oleks nii märgatav,» lausus ta.

Küsitluses kogus vaid Hoiupank laenuandmise tingimuste järgi positiivseid hinnanguid negatiivsetest rohkem. Kõige kehvemad on vastanute arvates laenu saamise tingimused Tallinna Pangas, halvenenud on laenutingimused Hansapangas.

Matti Pruuli ütles, et kahjuks puudub Hansapangal laenutoode madalapalgalisele inimesele. Tema sõnul on väikelaen sobivaim sellele kliendirühmale. Laenusaamise takistuseks on ilmselt kõrge sissetuleku nõue ja küllaltki kõrge laenuprotsent.

ES Turu-uuringute ASi juhatuse esimees Raul Uhs ütles, et hinnangu andmise aluseks oli küsitletute kliendisuhe pangaga. 3% küsitletuist polnud ühegi panga klient.

Hetkel kuum