19. oktoober 1997 kell 22:00

Pitsat ei ole tingimata vajalik

Äriühingul, mittetulundusühingul ja füü-silisest isikust ettevõtjal võib olla, kuid ei pea olema omanimeline pitsat. Nii raamatupidamise seaduse § 8 lg 1, mis käsitleb raamatupidamise algdokumentidele esitatavaid nõudeid, kui ka käibemaksuseaduse § 24 lg 1, mis käsitleb arvetele esitatavaid nõudeid, ei sätesta pitsatijälje ehk pitseri nõuet, küll aga allkirja vajalikkust. Isiku õigust osaleda äriühingut või mittetulundusühingut esindavais tehinguis kinnitab tema allkiri, mille notariaalselt tõestatud näidis on esitatud äriregistrile.

Pitsat on vajalik juhul, kui äri- või mittetulundusühingu põhikirjas on ette nähtud, et ühingul on omanimeline pitsat.

Hetkel kuum