4. detsember 1997 kell 22:00

Euroopa komisjon tuleb Püssit inspekteerima

John McDonald Euroopa komisjoni esimesest direktoraadist kinnitas, et ASi Repo Vabrikud kohta dumpingukaebuse esitanud 8 Euroopa puitplaaditootjat on suutnud esitada Euroopa komisjonile piisavalt tõendeid, et alustada uurimist Püssi tehase suhtes. Tema sõnul tegeleb uurimisega kaks töögruppi, üks analüüsib võimaliku dumpinguga seotud juhtumeid, teine sellega seotud kahjusid.

Püssi vabrikut tuleb inspekteerima töörühm, kes kontrollib võimalikke dumpingujuhtumeid. «Eestisse tuleme tõenäoliselt märtsis või hiljemalt aprillis,» lausus Carlos Bernejo Acosta töörühmast.

Acosta sõnul huvitavad Euroopa komisjoni töörühma eriti dumpingupiirid erinevates riikides, kust algab müük turu võitmiseks alandatud hinnaga.

John McDonald lisas, et töörühma eesmärk on veenduda kohapeal, kas ettevõtte esitatud andmed oma tootmise ja müügihinna kohta vastavad tõele.

McDonald ütles, et esimesed järeldused uurimistulemuste kohta teeb Euroopa komisjon üheksa kuud pärast uurimise alustamist, selle dumpingukahtlustuse puhul järelikult juulis. Seejärel kulub veel pool aastat, enne kui lõplik seisukoht välja kujundatakse, lisas McDonald.

Carlos Bernejo Acosta ütles, et praegu oodatakse Püssi tehaselt vastust Euroopa komisjoni küsimustikule, mis peaks pärale jõudma aasta algul. Seejärel analüüsib Euroopa komisjon kahtluse alla langenud ettevõttelt ja kaebuse esitanud firmadelt saadud vastuseid ning otsustab konkreetsete tehaste inspekteerimise, lisas Acosta. Koos Eestiga on kahtluse alla langenud ka Brasiilia, Bulgaaria, Leedu, Läti, Poola ja Vene puitkiudplaaditootjad.

John McDonald selgitas, et süüdistuse esitamiseks Püssi puitplaaditehase suhtes peab Euroopa komisjon tõestama dumpingujuhtumi, kahju tekkimise ELi tootjatele, kahju seotuse dumpinguga ja Euroopa Liidu ettevõtete ühiste huvide rikkumise. Kui üks neist tingimustest on täitmata, ei saa süüdistusi kahtluse alla langenud ettevõtte suhtes ELi ministrite nõukogule esitada, lisas McDonald.

Süüdimõistmisel võib Püssi tehast oodata hinna alampiiri määramine toodete ekspordil ELi või täiendavad imporditollid Euroopas.

ASi Repo Vabrikud juhatuse esimees Rein Kuusmik on varem kinnitanud, et Püssi tehas pole müünud Euroopa Liitu dumpinghinnaga, sest koguseliselt on ettevõtte eksport väiksem kui rahaliselt. Müügihindu polnud Kuusmik nõus avaldama, väites, et see on ärisaladus. Püssi vabrik ekspordib ELi ligi 80 protsenti oma toodangust.

Hetkel kuum