8. märts 1998 kell 22:00

Missugune peaks olema eduka tippjuhi juhtimisstiil?

- Tippjuhi juhtimisstiil sõltub olukorrast. Stiile on mitmesuguseid, minu arvates annab kõige paremaid tulemusi nende kombineerimine. Ei tohiks olla täielik autokraat ega ka päris demokraat.

Mina olen üritanud saada küllaltki palju abi igasuguste nõuandjate käest ja siis otsuse teinud. Aeg-ajalt on vaja käituda ka vastupidiselt nõuandjate soovitustele. Põhiküsimus otsuse tegemisel on, kuivõrd hästi on võimalik info kätte saada. Info hankimist piiravad ju aeg ja muud ressursid.

Võrreldes nõukogude ajaga on ettevõtete juhtimine üldiselt autoritaarsemaks muutunud.

Edukas juhtimine on kunst ja sõltub suuresti juhist endast. Väga häid tulemusi võib saada väga erinevate meetodite ja juhtimisstiilidega.

Juht ei tohiks vaadata, et mõne teise ettevõtte juht saavutas mingit meetodit kasutades suurt edu. Järgitegemine ei vii eriti kaugele.

- Autoritaarne juhtimisstiil, kus käsuliin läheb kogu aeg üles välja, on kindlasti oluline firma käivitamisel. Sellelt peab firma laienemisel üle minema meeskonna juhtimisele.

Demokraatlikul juhtimisel delegeeritakse küsimused maksimaalselt ülevalt alla. Eelduseks peab siin olema ettevalmistatud keskkond. See, kellele otsustamine delegeeritakse, peab olema ka otsuste tegemiseks valmis. Enne otsustusõiguse delegeerimist on valmisoleku selgitamiseks testiaeg.

Juhi roll meeskonna juhtimisel on, et ta püüab ettevõtte funktsioneerimisse minimaalselt sekkuda. Ettevõte peab funktsioneerima automaatselt, aga kui on vaja muudatusi teha või reorganiseerida, siis sekkub jälle ülemus.

Eesti juhid ei tee endale sageli selgeks juhtimisobjekti, puudub selgus.

Räägitakse mingisugusest määratlemata tegevusest, kuid igal protsessil, mida juhitakse, on algus ning lõpp.

- Eestis on liiga palju ettevõtja tüüpi ning vähem juhi tüüpi juhte.

Ettevõtja käivitab firmasid. Ta on seda tüüpi, kes hüppab pea ees vette. Juhi tüüp on ettevaatlikum, stabiliseerivam, ta mõtleb rohkem tuleviku peale ning sobib juba käivitatud ettevõtte käigushoidjaks.

Seoses kiire arenguga on ettevõtete juhtideks saanud sageli mitte juhikallakuga, vaid spetsialistikallakuga inimesed. Spetsialist püüab palju ise ära teha, eelkõige talle meeldivaid asju, ja lükkab ebameeldivad ülesanded alluvate kaela.

Ühiskonna ja riikide areng on läinud selles suunas, et üha rohkem hinnatakse filosoofia kaudu juhtimist ja enam mitte niivõrd detailset etteütlemist.

Ettevõtte juhtimist jaotatakse ka autoritaarseks ja demokraatlikuks.

Autoritaarne juhtimine sobib kiirete muudatuste elluviimiseks, majanduse stabiliseerudes suureneb vajadus demokraatlike juhtide järele.

Hetkel kuum