3. mai 1998 kell 22:00

Kuidas saaks ettevõte konkurentsis edu saavutada?

Kõige olulisem on edu saavutamisel oma eeliste väljaselgitamine ja oskus neid eeliseid ära kasutada.

Kliendile tuleb anda mingi eelis, mida konkurendil ei ole. See eelis peab olema hästi selge.

Eeliseid võib olla ainult üks või kaks, aga kõige ohtlikum on ujuv strateegia --kui ettevõttel pole selge, mille poolest ta eristub või mille poolest on konkurendist parem.

Eeliste selgitamine võib toimuda mitmel moel. Kõige lihtsam on võib-olla küsida kliendi käest, mis eelised on teie ettevõtte toodangul võrreldes konkurentide omaga, ja siis nendele eelistele kontsentreeruda.

Praegu on paljud ettevõtted arengufaasis, kus pole veel kindlat strateegiat. Alustatakse tegutsemist põhimõttel, et püütakse ühes valdkonnas midagi ära teha. Kui see proovimine on edukas, siis järelikult on millegagi edu saavutatud. Küsimus ongi selles, millega edu saavutati ja missugused on eelised edasiseks eduks.

Ettevõte peab hästi tunnetama turusituatsiooni. Täpselt peab olema hinnatud kõigepealt see, kus turul asutakse. Teiseks tuleb välja selgitada pakutava toote või teenuse eelised ning hakata neid eeliseid järjepidevalt täiustama nii tootmis- kui ka müügiprotsessis.

Mõlemad protsessid on võrdselt tähtsad, ei saa müüa halba kaupa. Tulevik on ainult kvaliteetkaubal, mitte ühekordse kasutamisega kaupadel.

Toote eeliste arendamisel on oluline järjepidevus. Pidevalt analüüsitakse seda, mida seni on tehtud, et hinnata oma positsiooni turul. Analüüsima peab ka seda, kuhu liigutakse.

Ühelt poolt tuleb tunnetada, mida turg vajab.

Teiselt poolt peab oma toote tutvustamiseks olema hea reklaami- ning müügistrateegia.

Baasi moodustamine täpse turuhinnanguni jõudmiseks on küllaltki kulukas. Baasi edasine korrigeerimine on juba odavam.

Peamine konkurentsieelise tekitaja on kliendisuhe. On väga oluline, kuidas me suudame kliendi vajadused määratleda, kuivõrd me suudame nendega koostööd teha.

Kliendiga koostöö on täna määravam kui tehnoloogiline tase, mis võib anda vaid lühiajalist konkurentsieelist. Koostöösuhe kliendiga loob pikaajalise koostöö eelise.

Eesmärk peaks olema mõlema poole võit nii rahalises kui ka tulemuslikus mõttes.

Mingi aja möödudes peaksid suhted kliendiga olema sellisel tasemel, et tarnija või teenindaja ütleb oma ootuse kasumi osas, klient aga oma eeldatava võidu suurusjärgu tehingust.

Kui ettevõttel on väga palju kliente (näiteks mingite tarbekaupade puhul), siis pole kliendiga laua taha istumine lihtsalt võimalik ja kasutada tuleb küsitlusi. Kui aga on tegemist keerukamate tehnoloogiliste protsessidega, siis on vaieldamatult eelistatud isiklik kontakt.

Hetkel kuum