12. mai 1998 kell 22:00

Tallinn tahab linna fondide käest raha tagasi

Rahandusameti aprilli lõpus koostatud ülevaate kohaselt on peaaegu kõikides fondides kulutatud põhjendamatult raha. Enamasti on raha läinud preemiateks, toetusteks, autode ja mobiiltelefonide ostuks.

«Raha on paigutatud igale poole,» märkis rahandusameti pearevident Leo Puudist. «Nüüd tuleks enne likvideerimist kätte saada kõik osalused, asjad ja laenud. Kus on suured summad, tuleks kasvõi kohtusse minna.»

Puudisti sõnul peaksid varade tagasinõudmisega tegelema likvideeritavate fondide nõukogud, kes on aastate jooksul fondi juhtimise eest töötasu ja preemiat saanud. Abilinnapea Ants Leemets ütles, et linnavalitsus arutab fondide tulevikku sel nädalal ja kujundab siis otsuse, millised fondid likvideerida ja millised reorganiseerida.

Leemetsa sõnul on mõttetu pidada fonde, mida finantseeritakse ainult linnaeelarvest. «Minu ettekujutus fondist on selline, et see on üks rahahunnik, mida hakatakse haldama, sellest teenitakse raha juurde ja jagatakse laiali,» sõnas ta. «Aga omal ajal tekkis tüüpiline fond nii, et kõigepealt loodi nimi, pandi juhtkond tööle ja siis hakati raha korjama.»

Seni on Tallinna linnavalitsus väljendanud arvamust, et edasi jääb tegutsema Tallinna eluasemefond, mida kontrolliti viimati 1996. aasta lõpus. Siis premeeriti fondi nõukogu liikmeid, tegevdirektorit ja raamatupidajat kokku 115 000 krooniga.

Likvideerimisest pääseb ka Mustamäe korrakaitse fond, mis kogub piirkonna ettevõtjatelt renti ja maksab selle eest palka kuni kümnele politseinikule, kes peavad väljaspool tööaega korda turgudel.

Koos laenukohustusega on juba likvideeritud jäätmehooldefond, mille nõukogu liikmetele maksti nelja aasta jooksul 115 000 krooni preemiaid. Fond laenas nii eraisikutele kui ka ettevõtetele. Tagastamata laenukohustused kanti üle keskkonnafondi Tallinna osafondile ja osa laene on kustutatud.

Likvideerida tahetakse teiste seas linna transpordiameti juurde moodustatud liiklusfond, mille raha eest on ostetud sõiduautosid, mobiiltelefone, paljundusmasinaid ja arvuteid nii transpordiametile kui ka teistele linnavalitsuse ametitele.

Tallinna rahandusamet soovitab Puudisti sõnul likvideerida Ida-Tallinna arengufondi, Nõmme linnaosa valitsuse arengufondi, Mustamäe linnaosa sotsiaalfondi ja Haabersti linnaosa arendusfondi. Enamik neist ei tegutse ammu.

Kõige suuremad rahakulutused on toimunud kuni 1997. aastani Ida-Tallinna arengufondis, mille asutasid omal ajal linnaosa valitsus ja viis eraettevõtet. Seitsme aasta jooksul finantseeris Lasnamäe linnaosa valitsus fondi 2,4 miljoni krooniga. Fond omakorda maksis ligi miljon krooni ASile Ekso kahe kaupluse remondiks ja valvekuludeks. Arengufond on Eksos üks aktsionäre ja firma on fondilt saanud laenu kokku 130 000 krooni. Tagasi on sellest makstud rahandusameti andmetel 28 000 krooni.

Hetkel kuum