18. mai 1998 kell 22:00

Eesti terminaal jääb Venemaal rajamata

Kuidagi ei suudeta Venemaale rajada Eesti vedajatele ja eksportööridele oma tolliterminaali, mis välistaks tollipettused Venemaal kauba vastuvõtja huvides. Viimane luhtunud katse oli ASi Männiku Auto ettepanek Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsioonile (ERAA) luua ERAA vahenditega terminaal Moskva oblastisse Krasnogorskisse.

Eesti vedajatele kaupade lahtitollimiseks Venemaale usaldusväärne tolliterminaali rajamine pole teostatav.

Senised terminaali rajamise katsed on luhtunud. 1996. aastal jäi katki koostöö turvaassotsiatsiooniga Vitjaz, kes oli Eestist tulevale kaubale valmis pakkuma turvalist lahtitollimist tollilaos Belõi Medvõd & Co. Eelmise aasta lõpus soikus Eesti firmadele OÜ Ostragardi vahendatud Venemaa ärimeeste pakkumine tollitermiaali rajamiseks Moskva lähedale ?ahhovski rajooni. Märtsis lükkas ERAA nõukogu tagasi ASi Männiku Auto ettepaneku. Formaalne põhjendus oli liiga suur finantsrisk.

Autovedajad ei ole huvitatud sunniviisilisest ühte terminaali suunamisest. Eestlastele usaldusväärse tolliterminaali teenuse pakkujad on seadnud tingimuseks, et kõik Eestist Venemaale liikuvad autoveosed peavad jõudma nende terminaali. See kindlustab terminaali omanikule teenistuse. Paraku on terminaal määratud müüja ja ostja vahelise lepinguga, milles autovedaja kaasa rääkida ei saa. Enamikul juhtudel on Venemaa kauba saajal kindel terminaal koos kindla tollitöötajaga, kelle abil vähendatakse riigile makstavaid summasid. Kui autovedaja hakkab nõudma mõnda teist terminaali, on ta tööst ilma.

Ka Eesti kauba saatja ei ole huvitatud osalemisest usaldusväärsete tolliterminaalide projektides. Nemad üritavad oma kauba eest saada ettemaksu ja tarnida seda EXW tingimustel -- müüja kohustused lõpevad, kui kaup on võimaldatud ostjal oma territooriumil vastu võtta. Seega pole enam kauba saatja mure, kui saaja üritab kaubaga tollipettust, vahele jääb ja enamjaolt riiulifirmaks osutunud ettevõtte omanikud kaovad. Ainus kahju on kliendi kaotus. Pole aga kindel, et seda klienti üldse oleks olnud, kui teda oleks sunnitud kaup lahti tollima kindlas terminaalis.

Usaldusväärse tolliterminaali idee ei tööta. Toetatav on aga ERAA otsitav alternatiiv. Valmistatakse ette Sovtransavto infopunkti teenuse kasutamist. Iga Venemaale sõitev vedaja võib pöörduda (kuid ei ole kohustatud) Sovtransavto infopunkti, kus kontrollitakse sihtpunktiks märgitud lao ja tollipunkti usaldusväärsust. Samuti kontrollitakse infopunkti poolt tollidokumentide ja pitsatite õigsust pärast koorma mahalaadimist. Kui tegemist on pettusega, aitab infopunkt seda lahendada. Samuti garanteerib ta, et kui pettus tuleb välja kunagi hiljem, tasub ta tekkivad kulud. Vedaja saab endale kindluse osta teenustasu eest ilma kohustuseta sundida selleks ka teisi firmasid.

Hetkel kuum