14. juuni 1998 kell 22:00

Juhatuse ja nõukogu töötasust

Juhatuse või nõukogu liikmele võib maks-ta vastavalt tema ülesannetele ja äriühingu majanduslikule olukorrale tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse äriseadustiku § 314 ja § 326 kohaselt kas äriühingu või üldkoosoleku otsusega.

Kuna juhatuse või nõukogu liikme tasu ei kuulu tulumaksuseaduse (TMS) paragrahvi 9 lõike 2 ega sotsiaalmaksuseaduse (SMS) paragrahvi 2 järgi mittemaksustatava tulu hulka, tuleb nimetatud tulult tasuda riigieelarvesse nii üksikisiku tulumaks kui ka sotsiaalmaks (TMS § 26 lõikes 3 ja SMS paragrahvis 3 toodud määrade kohaselt).

Arvesse tuleks võtta asjaolu, et praegu kehtivate maksuseaduste kohaselt ei saa juhatuse ega nõukogu liikmele tehtavaid väljamakseid arvata ettevõtlusega otseselt seotud kulutuste hulka, kui puudub nõuetekohane otsus liikme tasustamise korrast.

Hetkel kuum