28. september 1998 kell 22:00

Gigandid säästavad raudteel miljoneid

Lepingulistel klientidel mängib tariif sõltuvalt mahtudest. Suurema mahulistel vedajatel on tariif loomulikult soodsam.

Meile on raudteetariif normaalne, sest oleme Eestis raudteed mööda üks suuremamahulisemaid puiduvedajaid. Õlivedajatel on tariif ilmselt veel soodsam, sest nende mahud on mär-gatavalt suuremad.

Puiduvedajate puhul, kellega Eesti Raudtee aasta alguses lepingu sõlmis, lähtuti ühest reeglist: mida suurem on kogus, seda madalam on tariifi aste. Kuna meie oleme puiduvedajatest ilmselt üks suuremaid, siis meie jaoks on astmestik jõudnud juba praegu miinimumini ja tariif on piisavalt soodne. Sellega tasub puitu raudteel vedada.

On võimalik küll, et mõni suurem vedaja saab Eesti Raudteelt teistest mitu korda madalamat hinda.

Eesti Raudteel on baastariif 50--55 krooni (ca 3,9 dollarit) tonn. Suurematele vedajatele on hind suurusjärgus 28 krooni (ca 2 dollarit) tonn (näiteks Estreftransservicel). Pakterminal võib saada veel madalamat hinda.

Paberi peal ei ole ma Eesti Raudtee tariifide allahindlussüsteemi näinud. Kuid ma ei ole ka kuulnud, et mõni väike tegija oleks raudteel saanud põhjenda matult madalat hinda. Ilmselt on raudteel sarnane süsteem Eesti Merelaevanduse endise süsteemiga. On baastariif ja juhtkond otsustab, millisele suurele kliendile kui palju baastariifist madalamat hinda pakub.

Eesti Raudtee peadirektori käskkirjaga on kinnitatud kaubaveotasu arvestamise juhend. Selle alusel kujuneb välja üldine tariif.

Üldise veotariifi alusel saavad kaupa vedada kõik raudtee kliendid. Üldtariifist madalam on lepinguline tariif, mis saavutatakse kokkuleppel kliendiga. Lepingulist tariifi pakutakse klientidele, kelle aastane veomaht on 100 000 tonni ringis. Sealt edasi pole aga reeglistikku otseselt paika pandud, et x tonni võrdub x% madalam hind. Tariif sõltub kliendi planeeritavast kauba kogusest ja mingil määral sellest, mida ja kui palju on ta varasematel aastatel vedanud. Klient, kes tuleb esmakordselt lepingut sõlmima, ei saa kindlasti sama madalat tariifi kui suured ja vanad vedajad.

Hetkel kuum