28. september 1998 kell 22:00

Kas Keskerakonna tulumaksuküsitlus on uurimus?

Keskerakond on astmelise tulumaksu tee-maga tegelenud enam kui poolteist aastat. Valimiskampaania on suhteliselt lühiajaline aktsioon, Eesti valimiskampaaniad keskenduvad tavaliselt 4--6 nädalale. Tõsi, on ka valimiseelne periood, mis võib kesta kuu või kaks kauem. Kaudselt võib valimiskampaania stardipauguks lugeda päeva, mil president kuulutab valimised välja. Sinna on veel hulk aega.

Antud küsitlus on n-ö reklaamindusel põhinev osa sellest tööst, mida erakond on teinud idee viimiseks laiemate hulkadeni -- tegemist on maksundusega, mis puudutab iga inimest.

Oleme saanud väga palju vastuseid, mõnel päeval 600, mõnel 1200. Vastanute seast valdav osa, julgelt üle 90%, toetab astmelist tulumaksu.

Tegemist ei ole sotsioloogilise uurimusega selle otseses tähenduses, aga see on siiski teataval määral uuring, näitab suhtumisi, hoiakuid, arvamusi. Me näeme ära, millised on hoiakud, millised inimesed meile vastavad, selle põhjal võime teha üldistusi.

Väga raske on vahet teha, kas see on propaganda või mitte. Ütleksin nii: see on ühe erakonna elanikkonna teavitamise protsess. On olemas mitmesuguseid andmete kogumise meetodeid, võib küsitleda näiteks ajaleheankeetide vahendusel. See küsitlus kuulub samasse rubriiki. Niisuguste uuringute puhul, teeb seda ajaleht või kes tahes, ei ole tegemist esindusliku uuringuga.

Antud juhul, nagu see materjal on esitatud, on tõenäoliselt väga vähe inimesi, kes vastaksid küsitlusele eitavalt. Ma ei tea, kust on võetud niisugune statistika, et Eestis on 30% inimeste sissetulek üle 30 000 krooni kuus, meie uuringud seda ei näita.

Siin peitub tõsine probleem ja see puudutab statistiliste materjalide kasutamise korrektsust. Võib hakata tulema väljavõttelisust, võrreldakse võrreldamatuid asju jms. Igasugune info võib valimiste eel muutuda propagandaks, üht ja sama numbrit saab interpreteerida iga erakond ja poliitik, kuidas tahab, see oleneb juba nende mõõdupuust. Lugejale saab soovitada üht: suhtuda väga kriitiliselt sellistesse materjalidesse.

Hetkel kuum