8. oktoober 1998 kell 22:00

Märkus tulumaksuküsitluse repliigi kohta

Äripäev annab meile («Keskerakonna algatusel vähe toetajaid» 08.10. 98.) teada hea uudise, et Eestis on registreeritud 558 000 postkasti. Iseendast oli see meie statistikast varemgi teada. Oleksime aga olnud väga rõõmsad, kui Keskerakonna otsepostitus seoses astmelist tulumaksu tutvustava trükisega oleks hõlmanud kõik olemasolevad postkastid. Paraku see nii ei olnud.

Vististi võib igaüks oma tutvusringkonnast nimetada küllalt palju inimesi, kes ei saanud oma postkasti maksusüsteemi muutmist tutvustavat trükist. Nii tulebki, et Äripäeva repliigis välja pakutud arvud kehtivad küll postkastide arvu, mitte aga muus osas. Liiatigi peaks igaühele selge olema, et mitte igaüks, kes ka seda ideed toetab, ei hakanud vastuskirjale marki ostma ega seda ära saatma.

Toimetuselt. Artikli koostamisel uskusime Sõnumilehes (22.09.) ilmunud Keskerakonna juhatuse liikme Arved Liivranna teadet, et küsitluslehed pannakse kõikide inimeste postkastidesse üle Eesti. Nüüd teatab Küllo Arjakas, et kõiki inimesi kampaania ei puudutanud.

Toimetus ei suuda otsustada, kumba keskerakondlast uskuda. Probleemi lahendaks see, kui Keskerakond avalikustaks, kui palju küsitluslehti trükiti.

Hetkel kuum