21. oktoober 1998 kell 22:00

Keskerakonna tulumaksuküsitlusest

Septembri lõpus algatas Keskerakond lühiküsitluse astmelisest tulumaksust. «Poliitiline tsirkus», «nänni loosimine», «Keskerakonna komm», «hobuseidki naerma ajav ettevõtmine» -- nii reageerisid sellele mõned poliitilised oponendid. Lehelugejaile püüti selgeks teha, et Keskerakond astub oma küsitlusega «ämbrisse».

Nüüd, mil küsitlus on edukalt lõpule viidud, valitseb oponeerijate seas piinlik vaikus. Järgnevalt püüakski taoliselt tekitatud vaikuselt tekki kergitada.

Küsitlus kinnitas oponentide meelepahaks nende poolt ennustatule hoopiski vastupidist. 4. oktoobriks oli laekunud üle Eesti 50 873 täidetud ankeedi ning neid tuleb hilinenult veel praegugi.

Üle 90% vastanutest toetas astmelist tulumaksu, küsitlusest osalenuid on kõigist vanusegruppidest ning seni on noorima vastaja vanus 16 ning vanimal, töötaval pensionäril 91. Mõlemal ankeedil oli ka omapoolne selgitus, miks vastaja toetab astmelist tulumaksu.

Küsitlusele vastajaid oli kõigist tulugruppidest, s.h saadi astmelise tulumaksu seaduseelnõule positiivset toetust idee elluviimiseks ka suurepalgaliste hulgast.

Sellise suure hulga ankeetide puhul, kus toetatakse astmelist tulumaksu, on selle oponentidel nüüd üsnagi raske väita, et rahvas eksib ning on rumal. Nii küll saadi senini väita ajakirjanduses ilmunud artiklitele hoogsalt vastates, ent mitte enam niivõrd ulatusliku küsitluse järel.

Riikliku tähtsusega küsimuste puhul on demokraatlikes riikides saanud kombeks küsida rahva arvamust. Keskerakond ei kavatsenud arutada astmelise tulumaksu eelnõu kabinettide vaikuses, vaid oma hinnangu pidid andma eelkõige need, keda see puudutas, maksumaksjad. Siin on tegemist konkreetse nime ja elukohaga inimestega.

Primitiivseks on osutunud väited, et Keskerakonna küsitlusest aktiivse osavõtu tingisid osavõtnutele loositavad külmik ja tolmuimeja.

Ankeete sirvides torkas silma märge: «Vastasin teile mitte külmiku, vaid astmelise tulumaksu toetamise pärast». Jääb arusaamatuks, miks tahab mõni oponent näidata küsitlusest arvukalt osavõtnuid ahnete ja ajudeta inimestena. Üle 50 000 vastanu on küsitlust tõsiselt võtnud.

Küsitluse järel algas andmebaasi töötlus, mille tulemusel saab olulist statistilist materjali elanikkonna palgastruktuuri kohta.

Oluliste põhimõtete arutamisel on inimesed üsna aktiivsed. Meil kiputakse väitma, et inimesed «võõranduvad» poliitikast. Vastupidi -- poliitikud võõranduvad rahvast?

Küsitlusega sai Keskerakond enam kui 50 000 inimeselt mandaadi arutamaks teiste poliitiliste jõududega astmelise tulumaksuga seonduvaid sõlmküsimusi ja kohustuse viia see idee ellu.

Hetkel kuum