10. november 1998 kell 22:00

Kuidas tagada, et Hüvitusfond töötaks usaldusväärselt?

Hüvitusfond ei tohiks võtta uusi riske, ei anda ega võtta uusi laene -- see ongi lahendus. EVP omanikele tuleb nende obligatsioonid välja maksta, selleks on fondil praegu varasid küllalt.

Hüvitusfondi loomisel tehti ekslik valik selle mehhanismi ja eesmärkide vahel, mida taheti saavutada. Millegipärast arvati, et poliitikud ja riigi palgal isikud oskavad turule suunatud otsuseid teha hästi või isegi paremini, kui konkurentsis karastunud erapangad ja -fondid seda suudavad.

HFi kontrollorganid on poliitiliselt määratud ja nende isiklik majanduslik huvitatus ja võimalik kahju, kui tehti vale otsus, on ikkagi oluliselt väiksem kui eraomandis fondil ja pangal. Juba teoreetiliselt on raske uskuda, et selline finantsstruktuur suudaks olla konkurentsivõimeline eraettevõtetega.

Juba HFi asutamise pidi aru saama, et sellest ei tule midagi head välja. Tänases seisus ei saa midagi muud mõistlikku ette võtta, kui et sellisest konkurentsist tuleks loobuda ja paigutada raha ainult kindlatesse instrumentidesse, mis suurt kasumit ei anna.

Kui HFi eesmärk oli obligatsioonidelt ka intresse tagada, siis oli neile mingil määral antud voli riskida, et seda intressi teenida. Aga probleem on üldse uute turgudega ja ses mõttes, et tekivad uued riskid, mida ei osata juhtida. Arvan, et vitsad on kätte saadud ja sellest tehakse järeldused.

Ma ei näe olukorda väga traagilisena. Kui on tegemist kuritarvitustega, siis need peavad saama õigusliku lahendi. Aga ajakirjanduse kaudu, kus üks ütleb üht ja teine teist, ei saa anda hinnangut, kuivõrd usaldusväärne keegi on. Tagantjärele on hea tark olla. Võib-olla tehtaks nüüd ka teistmoodi HFi seadus, sest tulevikumõjusid pole võimalik täpselt hinnata. Elu on teinud oma korrektiive ja olen kindel, et nüüd ka seaduses midagi korrigeeritakse.

Usalduse tagamine käib läbipaistvuse kaudu, toimunu tuleb lahti rääkida.

Kõikidel finantsasutustel tekkisid seoses börsiga raskused. Kui võrrelda HFi teiste fondidega, siis enamik on kahjumis, küsimus on vaid, milliste riskide kaudu kahjum tekkis. Kas ütleme, et meil on kõikide fondide vastu usaldus kadunud? Enne usalduse küsimuse juurde asumist on vaja teada, mis HFis toimus. Üksnes ajakirjanduses ilmunud materjalide põhjal hinnangut anda ei saa.

Veel ei ole lõplikku hinnangut 1997. aasta aruande võimaliku muutmise kohta ja pole ka esimese poolaasta auditeeritud aruannet. Loomulikult on praegu kahtlusi, kui isegi audiitor pole julgenud anda oma arvamust esimese poolaasta tulemuste kohta ja tagantjärele ka kogu eelmise aasta kohta. Usaldusväärsust saab hinnata siiski alles siis, kui auditi tulemused on käes.

Hetkel kuum