9. mai 1999 kell 22:00

Kas pooldate eraisiku tulumaksu vähendamist?

Loomulikult ei arva kunagi ükski maksumaksja, et tema maks on liiga väike. Kuid arvan, et 26% üksikisiku tulumaks on Eesti tingimustes normaalne ja vastuvõetav. Suurendamist või vähendamist ma ei pea eriti otstarbekaks. Sest kuskilt peavad ka riik ja omavalitsused oma tulu saama. Omavalitsusjuhina ütlen, et tulumaks võiks rohkem omavalitsuse kassasse tulla.

Praegugi on enamik Eesti omavalitsusi surmaeelses agoonias. Sellest rahast, mis laekub, on omavalitsust, eriti Paldiski-sugust, väga raske elus hoida. Ja kui see peaks veel väiksemaks minema, siis omavalitsused küll välja ei sure, aga riigi areng jääb seisma, sest riigi alustala on omavalitsus.

Ideena olen alati maksude alandamise poolt, tulumaksu alandamise poolt iseäranis, sest minu arvates ei tule maksustada niivõrd tulu kui tarbimist.

Teine asi on eelarve võimalus. Üksikisiku tulu moodustab siiski tohutu osa eelarvetest, kui ka kohalikud omavalitsused juurde liita. Ja see on asi, mis on praegu selgelt lokaliseeritav maksuobjektina. Ettevõtlikkus aga puudutab ikkagi ettevõtte, mitte üksikisiku tulumaksu.

Ideaal on mitte maksta aktsiise, käibe- ja tulumaksu. Aga teine asi on see, et ühiskond ei ole kuidagi valmis kübetki oma kulutustest ära andma. Sellepärast tuleb asju järjestada. Meie järjestasime nii, et ettevõtte tulumaks kõigepealt ja üksikisiku tulumaks on järgmine. Ja seda tuleb teha tulumaksuvaba miinimumi järkjärgulise tõstmisega.

Iseenesest mõista. Teisalt on muidugi tähtis, et ta ei suureneks, et seda tobedust, mida Keskerakond suust välja ajab, käiku ei lastaks. Ei tea, kas üks riik saab endale nii kähku maksu alandamist lubada.

Peame endale tunnistama, et väga suur osa makse jääb ju täna saamata. Kui ikka riik korralikult tegeleb maksude kättesaamisega, siis kohalikud tulubaasid ei kannata maksu vähendamisega absoluutselt. Võiks vähendada üldist tulumaksu 2 protsenti, sest me oleme Soomest protsendiga ees. Kui üldine tulumaksukoormus oleks 24%, oleks me parem maa kui Soome. Soome firmadel oleks kasulikum maksta tulu Eestis kui Soomes.

Praegu on rahandusministeeriumis uus tulumaksuseaduse eelnõu, mis puudutab praktiliselt ainult füüsiliste isikute, k.a füüsilisest isikust ettevõtja maksustamist. Nende majanduslikule aktiivsusele see positiivselt ei mõju. Seetõttu on Lennart Meri väljendatu aktuaalne.

Mis puudutab palgasaajast üksikisiku tulumaksu, siis maksumaksjate liidu arvutuste järgi jääb pärast kroonipalga kättesaamist ainult 40% inimese kätte, kui võtta maha tulumaks, sotsiaalmaks, aktsiisid jne. Ja on loomulik, et inimesed eelistavad seetõttu oma tulusid mitte vormistada.

Hetkel kuum