ÄP fototoimetus • 27. juuli 1999 kell 22:00

Poola hädas joogivee ja prügiga

Summa on ette nähtud aastani 2007 ning pakub ELi toetust 75% ulatuses keskkonnaprojekti maksumusest. Raha läheks esmajoones joogivee kvaliteedi parandamiseks, veepuhastusseadmete ehitamiseks ning õhusaaste vähendamiseks, ütles Poola keskkonnaminister Jan Szyszko.

Jan Szyszko ise peab Poola suurimateks keskkonnaprobleemideks jäätmeid ja mürasaastet, mis on tüüpilised areneva riigi hädad.

Õhusaastet minister suuremate probleemide hulka ei arva, sest seoses elektrijaamade renoveerimisega on heitmed oluliselt vähenenud. Nii ei ole saastekoormus tööstustoodangu kiirest kasvust hoolimata suurenenud. Poola ja Ungari on ainsad Kesk- ja Ida-Euroopa riigid, kes on suutnud tootmises saavutada kümne aasta taguse taseme. Poolas on see tase isegi 20% ületatud.

Poola keskkonnainvesteeringud moodustavad 1,6% sisemajanduse kogutoodangust. Aastas tähendab see 2,1 miljardit eurot. Poola kõigist investeeringutest moodustavad keskkonnainvesteeringud Szyszko sõnul ca 8,7%.

Maailmapanga hinnangul tuleks Poolal ELi rangete saastenormide täitmiseks eeloleval kümnendil investeerida 30--35 miljardit dollarit.

Suurimaks saavutuseks peab Szyszko Poola metsade seisundi paranemist. Saksa, T?ehhi ja Poola piiril olnud «must kolmnurk» on ministri sõnul muutunud roheliseks ja happevihmadest on Poola peaaegu vabanenud. Hoogu on võtmas endiste põllumaade metsastamise projekt, mille raames metsastatakse 2 mln ha aastas.

Autor: ÄP

Hetkel kuum