Ranno Tingas • 1 august 1999

Tulumaksusoodustused mittetulundusühingule

Tulumaksuseadus sätestab valitsuse poolt spetsiaalsesse nimekirja kantud mittetulundusühingute ja sihtasutustega seoses mitmesuguseid tulumaksusoodustusi.

Eelkõige on need seotud annetustega. Nii saab sinna nimekirja kantud ühingutele ja sihtasutustele annetanud füüsiline isik maha arvata annetused 5% ulatuses oma maksustatavast tulust pärast teisi mahaarvamisi (TMS § 12 lg 4).

Ettevõte ja füüsilisest isikust ettevõtja saab nimekirjas olevatele ühingutele ja sihtasutustele tehtud annetused maha arvata oma maksustatavast tulust 10% ulatuses pärast teisi ettenähtud mahaarvamisi (TMS § 19 lg 1).

Annetuse saaja seisukohalt on peamine see, et nimekirjas olevad ühingud ja sihtasutused ei maksa tulumaksu saadud annetustelt. Füüsilised isikud, kes saavad nimekirjas olevalt ühingult või asutuselt kingituse või stipendiumi, ei pea sellelt maksma tulumaksu.

Hiljuti on valitsus karmistanud nimekirja koostamise printsiipe ning kehtestanud äärmiselt põhjaliku ja mahuka taotluse vormi mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kandmiseks.

Sisulistest muudatustest on olulisim see, et tulevikus ei pea mittetulundusühingud ja sihtasutused esitama igal aastal uut taotlust nimekirja pääsemiseks. Sel aastal tuleks taotlus 1. oktoobriks esitada sõltumata sellest, kas möödunud aastal oldi nimekirjas.

Hetkel kuum