Andres Reimer • 11. oktoober 1999 kell 22:00

Välisministeeriumi fassaad valmib kaevandus loata dolomiidist

Kirsipuu, kes kaevandab füüsilisest isikust ettevõtjana Märjamaa vallas Orgita karjääris dolomiiti kehtiva loata juba 1997. aastast, ütles eile, et ta on sattunud tehnilise apsaka ohvriks. «Ma ei arva, et olen teinud midagi valesti, sest maksan kaevandamise pealt nii ressursimaksu kui ka tulumaksu,» ütles ta.

Kirsipuu ostis kaks aastat tagasi Orgita dolomiidimaardla kasutamise loaga ASi Orgita Paas, kuid lõpetas seltsi tegevuse ja jätkas kaevandamistöid füüsilisest isikust ettevõtjana. Kuna Kirsipuu ei võõrandanud aktsiaseltsile kuulunud maardla kasutusluba, pole keskkonnaministeeriumis tema nimele registreeritud luba Orgita karjääri kasutamiseks.

Kirsipuu ütles, et ta esitas taotluse Orgita kaevanduse kasutusloa võõrandamiseks 1997. a, kuid maa-amet lükkas selle tagasi.

Maa-ameti direktor Kalev Kangur ütles, et ta ei kommenteeri Orgita maardla ümber tekkinud probleeme, sest tema asutus ei tegele maardlate kasutuslubade ja kaevandamislubade väljastami©sega.

Välisministeeriumi teatel korraldas ministeerium dolomiidi hankimiseks eraldi riigihanke konkursi ning võitnud firmal on fassaadikatte suhtes tootja vastutus.

Kirsipuu müüb välisministeeriumile määratud dolomiidi hankekonkursi võitnud aktsiaseltsile Saare Dolomiit, kes saeb kivid Saaremaal fassaadiplaatideks.

Saare Dolomiidi juht Rao Kivi ütles, et tema käsutuses oleva teabe põhjal on Orgita maardla kohaliku tähtsusega maardla, mille puhul keskkonnaministeeriumi loal pole tähtsust. «Orgita pole riiklik maardla ja vald otsustab selle varude kasutamise ise,» lisas Kivi.

Rein Raudsepp keskkonnaministeeriumi maavarade nõukogust ütles, et Orgita maardla kuulub 40 üleriigilise tähtsusega maardla hulka, mille ekspluateerimiseks tuleb taotleda keskkonnaministeeriumi luba.

Raudsepa sõnul nõustus maavarade nõukogu juba eelmisel aastal Kirsipuu kaevandamisloa taotlusega, kuid pole saanud luba välja anda, sest riigi maa-amet pole jõudnud Orgita karjääre maakatastrisse kanda. Vaid ligi 40% Eesti kaevandustest omavad maapõue seadusega nõutavat kaevandamisluba. Ülejäänud tegutsevad kasutamislubade alusel, mis kehtivad kuni maareformi lõpuni, selgitas Raudsepp.

Raudsepp märkis, et Märjamaa vallas valitseb maavarade kaevandamisel suur segadus. Raudsepa sõnul pole ministeeriumi aktide seas Orgital aktiivselt kaevandaval Kirsipuul kasutamisluba, samal ajal kui kõrvalkarjääris tegutsemiseks luba omav aktsiaselts Alver pole juba aastaid dolomiiti kaevandanud, mistõttu tuleb kaalumisele temalt loa äravõtmine. «Alles hiljuti esitas taotluse kaevandamisloa saamiseks AS Dolomiidimeistrid, kuid valla ametnikud kahtlustavad, et ettevõte on Orgital juba ebaseaduslikult kaevandanud,» ütles Raudsepp.

Septembris avaldasid Märjamaa valla juhid Rapla maakonna ajalehes Nädaline kahtlust, et Orgita vanas paekarjääris rekultiveerimistööde teostajaks esitatud Dolomiidimeistrid kavatseb rekultiveerimise sildi all välja võtta jääkvaru. Vallajuhid kinnitasid Nädalisele, et vanast karjäärist on juba pikemat aega ilma kaeveloata dolomiiti kaevandanud.

Dolomiidimeistrite nõukogu liige Jaanus Paas ütles, et tema ettevõtte vastu esitatud süüdistused ei pea paika. Paasi sõnul pole dolomiidist sisekujunduselemente valmistaval osaühingul röövkaevandamise plaane.

Hetkel kuum