Ain Kivisaar • 5. november 2000 kell 22:00

Vanalinna müügipinnad käivad alla

Tallinna südalinnast väljaspool koondub kaubandus uutesse kaubanduskeskustesse ning vanalinna osatähtsus hinnatud kauplemiskohana muutub järjest tühisemaks.

Kiiresti kasvava populaarsuse tõttu on suurenenud väikekaupmeeste ja poekettide huvi kaubanduskeskuste vastu. Tavaliselt on kõik avatavad ärikeskused juba enne valmimist välja renditud. Piiratud arvu kohtade pärast on kaupmehed pinna saamiseks isegi valmis konkurente hinnaga üle pakkuma. Sageli on kaubakeskuse operaatoril iga väljarenditava pinna puhul valida koguni mitme rentniku vahel.

Ärikeskuste sünergia töötab, mistõttu pole neis rendihindade langust ette näha. Kuna uued keskused püstitatakse üldjuhul logistiliselt headesse asukohtadesse, ei avalda see rendihindadele negatiivset mõju. Alla käivad vanad, vähekäidavates kohtades paiknevad keskused. Uutes, populaarseteks osutuvates keskustes on surve rendihindade tõusule, kuid vakantsuse puudumise tõttu ei saa see avalduda.

Kuna rentnikud pööravad põhitähelepanu renditava pinna efektiivsusele, varieeruvad uutes kaubakeskuste rendipindade hinnad väga suures vahemikus, olles siiski ranges sõltuvuses pinna suurusest ja asukohast hoones. Kehtib reegel ? mida väiksem pind, seda suhteliselt kallim kuurent. Riskide jagamiseks rakendatakse rendisumma tasumist protsendina käibest, mitte fikseeritud igakuise summana. Vanalinna tähtsus kaubanduspiirkonnana kahaneb jätkuvalt. Kaupmeestele atraktiivsete tänavate nimekiri piirdub peamiselt Viru, Harju, Suur-Karja ja Väike-Karja tänavatega. Valitseb orienteeritus turistidele ? suveniirid, rahvuskaubad jne. Märgatav on senisest intensiivsem teenindus- ja toitlustusasutuste liikumine vanalinna.

Vanalinna rendihinnad esimesest kõrgematel korrustel on langenud. Suuremate pindade rendised on kuni 30 alanenud. Üle 500m² kaubanduspindade puhul rakendatakse lisaks suhteliselt madalamale baasrendisele ka käibest protsendi arvestust (3?10). Üldisele hinnalangusele on kaasa aidanud ka müügipindade järjekindel suurenemine.

Kaubanduspindade rendihindade erinevused ei näita praegu veel tegelikke müügikäibeid, vaid on rajatud peamiselt ootustele. Mitte kõik ootused aga ei täitu.

Hetkel kuum