13. detsember 2000 kell 22:00

Majandustarkvara valib meeskond

Majandustarkvara (MTV) valik on valimismeeskonna ülesanne. Meeskonna moodustamisest saame rääkida Eesti mastaape arvestades alates keskmiste suurusega ettevõtetest.

Valimismeeskonna moodustajaks võib olla ettevõtte tegevjuht, kes nimetab teami liikmed igast infosüsteemi tarbijaks olevast struktuuriüksusest. Koosseis peab olema valikuprotsessis dünaamiline, mis tähendab seda, et erinevatel tegevuse etappidel kaasatakse töösse erinevad juhtimistasandid. Liikumine toimub kõrgemalt tasandilt madalamale. Moodustatud hindamismeeskonna eesmärgiks on tarkvara valikuprotsessi läbiviimine ning selle ülesande mahukus ja keerukus sõltub eelkõige metoodika valikust, mille määramine on valimismeeskonna esimeseks ülesandeks.

Kui erinevate struktuuriüksuste juhid keskenduvad oma valdkonna vajaduste jälgimisele, siis teamleaderi rolliks on määrata valdkondade olulisused ning juhtida protsessi käiku. Puuduliku juhtimise tunnuseks võiks tuua näiteks juhu, kui IT-insenerid otsustavad tarkvara majanduslike ja funktsionaalsete aspektide üle. Sellest tulenevalt on mõistlik määrata hindamismeeskonna liikmete pädevus.

Hindamismeeskonna töövorm sõltub töökorraldusest. Kas valitakse nn. üldiste nõupidamiste vorm või töötatakse eraldiseisvalt oma spetsiifika kallal, sõltub organisatsiooni struktuurist ja kultuurist. Hindamismeeskonna töö tulemuseks peaks olema kõige sobivama majandustarkvara argumenteeritud esitamine otsustajatele.

Valikuriski maandamiseks võiks kasutada ka valimismeeskonna väliseid professionaalseid allikaid ehk osta sisse vastavat teenust. Siinkohal pean silmas erapooletuid konsultatsioonifirmasid, kes tunnevad vastavat valdkonda põhjalikult ning omavad tunnustatud kogemusi. Küll aga jääb ettevõttesiseselt otsustada, milline kaal välise allika hinnangule antakse.

Uuemeelsemad ettevõtted, kes kõik mittepõhitegevusega seotud tegevused teenusena sisse ostavad, annavad MTV teenuseosutaja valiku täielikult konsultatsioonifirma pädevusse.

Autor: Ivar Heinola

Hetkel kuum