Raimo Ülavere • 7. november 2001 kell 10:42

Integratsioonikomisjoni liikmetest said suurimat tulu Semjonovid

Tallinna turvalisus ja integratsiooniameti projektide komisjonide liikmed on ise korduvalt saanud ametilt raha projektide teostamiseks. Arvuliselt ja summaliselt enim on komisjoni liikmetest kasu lõiganud perekond Semjonovid, leidis linna sisekontrolli audit.

Integratsioonikomisjon on otsustanud eraldada kevadel ligi 60 000 krooni MTÜ-le Inimõiguste Teabekeskus projekti ?Tallinna elanikkonna enesemääramise ja integratsiooniprobleemid, uurimisprogrammi väljatöötamine? läbi viimiseks, kus projekti juhiks oli Aleksei Semjonov. Auditi järgi oli Semjonov ise projekti rahastamist otsustanud komisjoni liige, projekti vahearuanne jäi esitamata, samuti ei esitatud lõpparuandes kuludokumente.

Samale MTÜ-le otsustas integratsioonikomisjon suvel eraldada 290 000 krooni eelnimetatud programmi ellu viimiseks, projekti vahearuanne jäi esitamata, lõpparuande tähtaeg pole veel saabunud.

Ikka samal MTÜ-le eraldati suvel 11 000 krooni projekti ?Alaealiste kuritegevuse ennetamine: legaliseerimise ja identifitseerimise probleemid ehk alaealised ?illegaalid? projekti teostamiseks. Projekti läbiviijaks on märgitud Larissa Semjonova. Raha eraldati ilma komisjoni otsuseta, kusjuures toetussumma kasutamise kohta puuduvad kuludokumendid. Veel eelmisel kuul eraldas amet Larissa Semjonova juhitud eelpool nimetatud projekti III etapile ligi 25 000 krooni, samuti ilma komisjoni otsuseta.

Hetkel kuum