Kadi Heinsalu • 4. detsember 2002 kell 13:14

Eesti toetab ühepõhjaliste tankerite liiklemispiirangut

Eesti toetab Euroopa Liidu algatust kehtestada mõistlikud piirangud ühepõhjaliste tankerite liiklemisele Läänemerel.

Piirangute edukuse võtmeks peab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kõigi Läänemere riikide ühinemist nimetatud kavaga.

Ühepõhjaliste tankerite suhtes piirangute kehtestamine on keskkonnakaitse seisukohast otstarbekas, kuid see annab piisava efekti vaid juhul, kui seda teevad kõik Läänemere äärsed riigi. Kuivõrd Soome laht ning ka Läänemeri tervikuna on kitsas, siis vaid üksikute riikide poolsed piirangud ei too kaasa soovitud tulemusi.

Kui mõned riigid jätavad piirangud kehtestamata säilivad ühepõhjalistest tankeritest tulenevad keskkonnaohud. Piirangud kehtestanud riigid vaid looksid sellega teistele konkurentsieelise transiiditurul.

Hetkel kuum