10. detsember 2002 kell 9:03

Ühinenud vallad said riigilt natuke preemiat

Valitsus eraldas reservfondist haldusterritoriaalse reformi käigus ühinenud omavalitsustele kulude katteks ja toetuseks raha.

Reformi käigus moodustatud Anija vald saab 652 100 krooni, Rapla vald 993 600 krooni, Märjamaa vald 779 700 krooni, Kohila vald 611 400 krooni ja Räpina vald 597 900 krooni ühinemistega seotud toimingute kulude katteks ja ühinemiste toetamiseks.

Kehra linn ja Anija vald, Rapla linn ja Rapla vald, Räpina linn ja Räpina vald, Kohila vald (alev) ja Kohila vald ning Märjamaa vald (alev), Märjamaa vald ja Loodna vald algatasid haldusterritoriaalse korralduse muutmise protsessi ning moodustati uued omavalitsusüksused Anija vald, Rapla vald, Räpina vald, Kohila vald ja Märjamaa vald.

Haldusterritoriaalse korralduse muudatused jõustusid vallavolikogude valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele esitasid vallad Siseministeeriumile taotlused Vabariigi Valitsuse reservist ühinemise toetuste eraldamiseks. Anija vald taotleb 2 412 770 krooni, Rapla vald 3 676 320 krooni, Räpina vald 2 212 230 krooni, Kohila vald 2 262 180 krooni ja Märjamaa vald 2 884 890 krooni eraldamist.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse määrusest kantakse eraldatav toetus haldusterritoriaalse korralduse muutmise teel moodustatud kohalikule omavalitsusüksusele üle arvestusega 100 krooni iga elaniku kohta kahe kuu jooksul pärast kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamist ning ülejäänud osa 2003. aasta esimeses kvartalis.

Hetkel kuum