26. oktoober 2003 kell 22:00

Elcoteq Tallinna teekond esimese Eesti Kvaliteediauhinna võitjaks

Elcoteqi kontsern ja sealhulgas Elcoteq Tallinn on aastaid olnud tugevalt orienteeritud kvaliteedijuhtimisele, seetõttu sündis pilootprojektis osalemise otsus kiirelt. Olgu siinkohal öeldud, et kontserni ükski teine tehas ei olnud kvaliteediauhinna protsessis osalenud. Seega oli antud samm meile ühelt poolt väljakutseks, teisalt aga võimalus olla esimene, saada juurde uut kogemust ja seda siis ka kontsernis jagada.

Kuigi Elcoteqis on pikaajaliselt kasutusel teisedki hindamise mudelid, näiteks Probe ? juhtimisprotsesside hindamiseks ning GE (General Electrics) ? tootmisprotsesside hindamiseks, on täiuslikkuse mudel võrreldav ?katusega? ? see on hindamine tervele organisatsioonile.

Pilootprojekti raames tegime koolituse juhtrühmale ning projektimeeskonnale, viisime läbi laiaulatusliku enesehindamise ning vormistasime taotlusdokumendi.

Välishindamise tulemusena (tagasisideraport, kahepäevane organisatsioonikülastus) saime selgema pildi oma tugevustest ja parendusvald-kondadest ning ka puudustest taotlusdokumendi vormistamisel. Nii oli meil väljakuulutatud esimesel Eesti Kvaliteediauhinna konkursil osalemiseks suur hulk kodutööd juba tehtud, puudusi kõrvaldatud või uusi lähenemisviise algatatud. Vaatamata sellele kujunes päriskonkursi taotlusdokumendi kirjutamine aeganõudvaks, sest täiendusi ja muudatusi oli lisada palju.

Rida parendusvõimalusi olid seotud taotlusdokumendi kirjutamisega. Põhiliseks piiravaks asjaoluks kujunes lehekülgede arv (35 lk), mida ületada ei tohtinud. Seetõttu pidi iga dokumenti lisatud rida või joonis kandma endas väärtust ? õhku polnud mõtet sisse kirjutada ja käibefraasid võis rahulikult välja jätta. Põhirõhk oli asjakohasusel ja faktidel põhinemisel.

Meid nii pilootprojekti raames kui ka päriskonkursil külastanud assessormeeskonnad kinnitasid, et kõik taotlusdokumendis kirjutatu leidis tegelikkuses kinnitust ja külastus tõstis lõppskoori veelgi.

Autor: Lolita Peterson

Hetkel kuum