Merike Lees • 18. detsember 2003 kell 22:00

Euroopa Komisjon jälgib liikmesmaade e-kaubanduses toimuvat

Valdkonda reguleeriv infoühiskonna teenuste transparentsuse direktiiv määratleb e-teenusena teenused, mida osutatakse elektrooniliselt, kaugteenusena või teenuse saaja individuaalse nõude alusel. Samas sätestatakse ka teenuse õiguslik kaitse. Liikmesriigil on kohustus teavitada Komisjoni igast valdkonda puudutavast siseriiklikust õigusaktist. ÄP

Hetkel kuum