Inno Tähismaa • 27. oktoober 2004 kell 22:00

Kohus andis õiguse nõuda maksuametilt välja juurdepääs dokumendiregistrile

Maksuamet teatas eile oma avlduses, et keeldub siiski dokumendiregistri avalikustamisest.

Möödunud aasta 13. augustil tegi andmekaitse inspektsioon maksu- ja tolliametile ettekirjutuse, milles palus kõrvaldada juurdepääsupiirang dokumendiregistrile ja avalikustada dokumendiregister asutuse veebilehel avaliku teabe seaduses ettenähtud korras ja ulatuses.

Maksuamet vaidlustas seejärel ettekirjutuse esialgu andmekaitseinspektsioonis, hiljem kõigi astmete kohtutes.

20. oktoobril jättis riigikohus oma määrusega jõusse halduskohtu otsuse jätta läbi vaatamata maksuameti kaebus andmekaitseinspektsiooni ettekirjutusele. Maksuametil kulus vaidluseks kokku 14 kuud, et veenduda seaduse järgimise vajalikkuses.

?Tegemist on suhteliselt absurdse olukorraga, kus maksumaksja rahast palgatud ametnikud kulutavad üle aasta kohtuuksi, saamaks riigikohtu seisukohta, et vaidluse lahendamine ei ole kohtu pädevuses,? kommenteeris asja Maksumaksjate Liidu tegevjuht Kersti Kurre. ?Maksuameti kodulehekülje dokumendiregistri sisu on küsimus omaette,? lisas ta. ?Piltlikult öeldes: teadmata, kes on raamatu autor ja mis on täpne pealkiri, on raamatukogust otsitavat raamatut lootusetu leida.?

Kuigi andmekaitse inspektsioon tegi maksuametile juba möödunud aastal ettekirjutuse registri avalikustamise kohta, leiab maksuamet, et maksukontrolli läbiviimise ja maksuotsuse tegemise faktide avalikustamine ameti dokumendiregistris kõigile näha oleva informatsioonina kahjustab oluliselt maksumaksjate huve ning läbi selle võivad menetlusosaliste õigused saada põhjendamatult riivatud.

Maksuameti seletuse kohaselt on maksusaladuse kaitse eesmärk tagada efektiivselt seda, et isiku maksualane info ei jõua kolmandate isikuteni. Maksu- ja tolliamet on seda põhimõtet kohustatud järgima ka dokumendiregistri pidamisel.

Kuni vaidlusasjas ei ole lõplikku lahendit, ei avalikusta maksu- ja tolliamet oma dokumendiregistrit täies ulatuses.

Andmekaitse inspektsiooni juht Urmas Kukk ütles vaidlust maksuametiga kommenteerides, et lõpliku tõe registriandmete avalikustamise osas selgitab kohus. ?Oleme seda meelt, et peab saama,? kommenteeris Kukk vajadust saada maksuameti dokumendiregistrist kätte kõik andmed. ?Ent me pole ilmeksimatud.?

Kukk ütles, et senises vaidluses sisulist otsust pole kohtult saadud, küll aga tegi kohus ettepaneku protseduuri osas. See tähendab, et andmekaitse inspektsioon oleks pidanud esmalt tegema rahandusministrile taotluse teenistusliku järelevalve algatamiseks maksu- ja tolliameti üle. Kui see samm poleks andnud tulemusi, alles siis oleks inspektsioon pidanud tegema ettekirjutuse. Praegusel juhul tegi inspektsioon esmalt ettekirjutuse ja maksuamet vaidlustas selle kohtus.

Rahandusministeerium vaidluses seisukohal, et kuni pole lahendit, ei saa registrit avalikustada. ?Antud vaidlusküsimuses on rahandusministeerium läbi rääkimas siseministriga ning pöördub homme (täna ?toim.) seisukoha saamiseks valitsusse,? edastas ministeeriumi seisukoha pressiesindaja Riina Vändre.

Hetkel kuum