22. detsember 2004 kell 22:00

Esmaabikoolitus õpetab abivahendeid õigesti kasutama

Sotsiaalministri määrus kohustab ettevõtte juhtkonda kindlustama esmaabivahendite olemasolu töökohtadel ja määrama isiku, kes vastutab nende korrashoiu ning esmaabi korraldamise eest.

Ettevõtte esmaabikapi sisu kohustuslik osa sõltub ettevõtte töötajate arvust. Lisaks kohustuslikele, traumade puhuks ette nähtud abivahenditele võiks esmaabikapp sisaldada ka valuvaigisteid ning näiteks allergiaravimeid.

Sama oluline kui abivahendite kättesaadavus on esmaabi andmise oskus.

Eesti Punase Risti esmaabikoolituse juhtinstruktori Salme Tarmase sõnul võiksid lisaks ettevõttes esmaabi eest vastutavale isikule lühema või pikema esmaabikursuse läbida ka teised. Tarmase sõnul rõhutavad esmaabikursuse läbinud inimesed, et isegi koduse õnnetuse puhul on õpitust alati kasu olnud.

Oluline on õpitud oskuste täiendamine ning ülekordamine. Ettevõttes esmaabi korraldamise eest vastutav isik peab korduskursuse läbima iga kolme aasta tagant.

Punane Rist on üks Eesti suurimatest esmaabikoolitajatest, kes valmistab ühtlasi ette ka esmaabi õpetavaid meditsiinitöötajaid.

Punase Ristil on üle riigi enam kui 100 vastava tunnistusega lepingulist koolitajat, keda selts varustab ka kõigi vajalike õppematerjalidega.

Pakutakse nii 16tunnist põhi- kui ka kaheksatunnist lühikursust. Esmaabi põhikursuse läbinutest on umbes kolmandik autokoolide õppurid.

Koolitusel arvestatakse vajadusel ka koolituse tellinud ettevõtte töö omapäraga, lähtudes konkreetsete traumade tekkimise tõenäosusest.

16tunnise esmaabi põhikursuse hind on 550 krooni inimese kohta, mis koolituse tellinud ettevõtte ruumides toimumisel kindlasti langeb.

Salme Tarmas hoiatab libakoolitajate eest, kes viivad nõutud 16tunnise esmaabikursuse läbi poole lühema ajaga. Koolituse tellimisel või kursusele registreerimisel annab kindlustunnet haridus- ja teadusministeeriumi väljastatud koolitusloa olemasolu. Sellise koolitaja kursusel osalemise tasu saab maha arvata tulumaksuga maksustatavast tulust.

Autor: Andres Palm

Hetkel kuum