13. november 2007 kell 22:00

Filosoofia, mis aitab töötajate huupi koondamist ära hoida

Ettevõtte esimeseks sammuks töömahtude vähenemisel on töötajate koondamine, kuid kulusäästliku tootmise põhimõtete kohaselt ei ole see otstarbekas.

Kulusäästlikus filosoofias on mõned põhimõtted, mis suunavad ettevõtet mitu korda mõtlema, enne kui teha koondamise otsus. Üks põhiprintsiipe on pikaajaline mõtlemine: otsused võivad tuua lühiajalist finantskulu, kuid nad panustavad tulevikku.

Toyota filosoofia tähendab seda, et lühiajaline raha teenimine ei ole peamine eesmärk - täna sa võid teenida, aga homme enam mitte. Kui ettevõtte tegevus on ehitatud suuremate eesmärkide täitmiseks (väärtuse loomine ning ettevõtte viimine järgmisele tasandile), siis raha tuleb iseenesest.

Koondamine peaks jääma viimaseks sammuks, kuigi niipea kui tulevad raskemad ajad, asuvad ettevõtted koondama. Ettevõtte halvad majandustulemused näitavad seda, et ettevõte ei ole efektiivne välis- või sisemiste tegurite pärast. Töötajaid, keda on plaanitud koondada, saab kasutada nende tegurite analüüsimiseks, probleemide juurpõhjuste leidmiseks, lahenduste väljatöötamiseks ning lahenduste rakendamiseks. Kuidas iga ettevõte peab ise otsustama, kuidas seda täpselt teha - peamine on eesmärgi sihikindlus ning tulemus. Üks variant on moodustada töögrupid, anda neile lahendada konkreetsed probleemid ning koordineerida nende tööd.

Teine koondamiste vastu rääkiv argument manitseb lisama organisatsioonile väärtust just inimeste arendamise kaudu. Kindlasti ei ole need inimesed, keda tahetakse koondada, kunagi varem tegelenud selliste arendustegevustega. Aga kõike saab õppida, proovida, analüüsida, korrigeerida ning teha uuesti. See on kulusäästliku tootmise pideva parendamise printsiip. Ja niimoodi pidevalt, terve ettevõtte eluea vältel.

On selge, et mida andekamad ja haritumad inimesed töötavad organisatsioonis, seda rohkem väärtust see organisatsioon omab. Kui ettevõte suudab oma inimesi õpetada ja kasvatada, lisab ta endale väärtust: inimesed on haritud, nad on lojaalsed, seega teevad nad ka paremini ja efektiivsemalt tööd. See omakorda toob ettevõtte järgmisele tasandile ja rahaprobleemid kaovad.

"Surnud kehad" ei vii majandust edasi. Lahendamatuid olukordi ei ole, on vaid rasked otsused. Kõige lihtsam otsus on koondada, raske otsus on anda inimestele, ja ka endale, uus võimalus. Seadke endale eesmärk ettevõtte ja inimeste arendamiseks. See toob mõneks ajaks kulu, kuid ettevõtte edukas arenemine suudab need tulevikus teenitava kasumiga korvata. Maailmas peetakse ettevõtteid, kes ei tegele pideva arendamise ja innovatsiooniga, potentsiaalseteks "surnud kehadeks". Kui sa ei tule ajaga kaasa ega suuda ennast arendada, pole sul määratud kaugele jõuda.

Kindlasti võib väita vastu, et Eesti ei ole Jaapan, oleme nii erinevad ja meil pole sellist mõtlemist võimalik juurutada. See on loomulik - inimeste loomuses on otsida vabandusi, miks üht või teist asja ei ole võimalik teostada.

Parem lähenemine oleks siiski mõelda selle, kuidas on võimalik olemasolevates tingimustes areneda. Kuidas just minu ettevõte, olles raskes olukorras, suudab täita oma kõrgeid eesmärke. Ja säilitada seejuures organisatsiooni ja inimesi.

Autor: Aleksander Miina

Hetkel kuum