Artjom Sokolov • 9 september 2008

Keerame laenukraanid kinni?

Keerulised ajad on käes, see on kõigile selge. Kinnisvarasektorist alanud majanduslangus mõjutab ka teisi valdkondi. Inimesed usuvad püsivusse: kiire majanduskasvu aastail valitses optimism, nüüd kaldume teise äärmusse.

Ettevõtete finantseerimine aeglustub. Aasta tagasi kasvasid ettevõtete laenujäägid Eesti pankades 30% aasta baasil. Selle suve lõpus on kasv aasta baasil vaid 10%. Samas annab jätkuv laenumahtude tõus lootust, et ettevõtted arenevad ja leiavad kasvuvõimalusi ka raskel ajal. Eesti ettevõtted on teadvustanud vajadust muutuda. Ettevõtjad otsivad viise efektiivsust tõsta. Siseturule suunatud ettevõtted muudavad tootevalikut või vaatavad väljapoole Eestit. Ainus viis ellu jääda on muutuda.

Millised projektid saavad täna panga poolt finantseeritud? Peame oluliseks, et ettevõttel oleks selge visioon oma tegevusest. Pädevast juhtkonnast annavad märku nii tehtud otsused kui ka senised tulemused. Järjest tähtsamaks muutub orienteeritus põhitegevusele. Üks kriteerium on ka omafinantseerimise võime, olgu siis reservidest või rahavoost.

Kui sisetarbimine väheneb, tuleb toodete ja teenustega minna väljapoole, kus sisetarbimine on suurem. Toetame tugevalt eksporti, kuna just see on võti majanduse tõusule pööramiseks. Samas ei piisa üksi sõnast "eksport", et rahakraanid avaneksid. Projekt peab ennast ära tasuma ning ettevõttes peab olema potentsiaali see ellu viia. Pank omalt poolt on aga valmis sisulise diskussiooniga kaasa aitama. Toetame kõhkluseta näiteks investeeringuid tootmise tõhustamisse ja automatiseerimisse. Peavad olema töötavad müügikanalid ning sisendite hinnatõusu peab saama müügihinda edasi kanda. Kes seda suudab, elab keerulised ajad üle.

Tugeval analüüsil põhineva äriplaaniga mis tahes tegevusvaldkonnas tasub ka tänastes oludes panka finantseeringut taotlema tulla. Endiselt tasub tulla ka kinnisvaraprojektidega. Hea asukoha ja kontseptsiooniga ning kindla rahavooga projektid, sealhulgas ka elukondlik kinnisvara, saavad võimalusel finantseeritud.

Ehkki püksirihma peavad pingutama nii riigiasutused kui ka ettevõtted, on panganduses olukord stabiilne. Üleilmne krediidiasutuste likviidsuskriis puudutab küll ka meid. Seetõttu ei ole rahastamistingimused samad mis kaks aastat tagasi. Kuid tugeva äriplaaniga ettevõtjale on rahakraanid endiselt lahti.

Hetkel kuum