17. detsember 2010 kell 8:24

Merkel surus läbi euro kriisimehhanismi

EL tippkohtumisel jõudsid liikmesriikide juhid üksmeelele kriisimehhanismi osas, mis peaks tagama euro stabiilsuse pikemas perspektiivis. Mehhanismi initsiaator Saksamaa kantsler Angela Merkel nimetas seda „liikmesriikide suureks solidaarsustükiks“.

Euroopa stabiilsusmehhanismiks nimetatud instrument kirjutatakse sisse Lissaboni lepingusse. Täpsemalt kaks lauset artiklisse 136: „Liikmesriigid, mille maksevahendiks on euro, võivad sisse viia stabiilsusmehhanismi, kui see on vältimatu, tagamaks eurotsooni stabiilsust tervikuna. Mehhanismiga kaasnev finantsabi allub rangele tingimuslikkusele.“

Selline formuleering võimaldab Euroopa riikidel päästa võlgades euroriike ka praeguse 750-miljardi eurose päästepaketi kehtivuse lõppemisel aastal 2013.

Nüüd peavad Euroopa aluslepingu muutuse kinnitama Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja Euroopa Keskpank. Lõplikult allkirjastataks Lissaboni leppe muutused järgmisel EL liidrite tippkohtumisel märtsis ja aasta 2012 lõpuni peavad need ratifitseerima 27 liikmesriigi parlamendid. Rahvahääletustele muudatusi ei panda.

Euroopa stabiilsusmehhanism jõustuks seejärel 1. jaanuarist 2013.

Autor: Katri Soe-Surén

Hetkel kuum