Indrek Kald • 30. detsember 2010 kell 8:28

Töötukassa vahendatavate töökohtade arv kolmekordistus aastaga

Sel aastal on tööandjad andnud töötukassale vahendada rekordarvu tööpakkumisi. Novembri lõpuks oli töötukassa vahendanud 34 744 töökohta, mida on rohkem kui ühelgi varasemal aastal.

Mitmekordistunud mahus töökohtade vahendamine ja tööotsingute nõustamine on parandanud töötute töö leidmise võimalusi, suurendanud töölesaajate ja vähendanud registreeritud töötute arvu, teatas töötukassa.

Palgatoetuse maksmisega on töötukassa kaasa aidanud 10 250 töökoha loomisele ja täitmisele. Lisaks  oli novembri lõpu seisuga 607 töötut saanud töökoha loomiseks ettevõtluse alustamise toetust. Nii palgatoetust kui ettevõtluse alustamise toetust on töötukassa tänavu andnud mitu korda rohkem kui varasematel aastatel.

Tööotsinguteks, valikute tegemiseks ja tööeluks ettevalmistuse saamiseks oli novembri lõpuks karjäärinõustamisel osalenud 16 506 töötut ning tööotsingu töötoas 6257 töötut.

Töö leidmiseks vajalikul täiend- ja ümberõppel osales aasta esimese 11 kuu jooksul 9260 töötut, tööpraktikal 3655 töötut ning tööharjutusel tuhat töötut. Lisaks on töötukassa korraldanud tööklubisid, pakkunud psühholoogilist nõustamist ja abi sõltuvusprobleemide lahendamiseks, aidanud puuetega inimesi tööle tugiisiku toel või tehnilise abivahendi andmisega ning osutanud muud töölesaamiseks vajalikku abi. Kokku osutati sel aastal erinevaid teenuseid ligikaudu 300 miljoni krooni eest.

Hetkel kuum