Silvia Kruusmaa • 15. märts 2011 kell 14:43

Valimiskomisjonile esitatud kaebusi ei rahuldatud

Vabariigi valimiskomisjon arutas oma tänasel koosolekul Vene Erakonna Eestis nimekirjas Ida-Virumaal riigikokku kandideerinud Igor Kukolevi kaebust, kes ei ole rahul Ida-Viru maakonna valimiskomisjoni otsusega jätta tema kaebus rahuldamata.

Kaebaja on vaidlustanud Kohtla-Järve linna valimisjaoskonna nr 8 erinevaid toiminguid hääletamistulemuste kindlakstegemisel. Ida-Viru maakonna valimiskomisjon on nimetatud väiteid kaebaja juuresolekul arutanud ning kaebajale on jaoskonnakomisjoni toimingute tähendust ja vastavust seadusele selgitatud. Kuna valimisseaduse rikkumisi ei tuvastatud, otsustas valimiskomisjon jätta kaebus rahuldamata, teatas vabariigi valimiskomisjoni sekretariaat.

Võru maakonna valimiskomisjonile esitas kirjaliku avalduse Ülo Palover, kes põhjendas valimistulemuste tühistamise vajadust informatsiooni puuduse, kallutatuse ja kuritegelikkusega, samuti ühistranspordi karjuva puudusega maapiirkondades, rahva massilise vaesuse ja puuduliku valimisseadusega. Võru maakonna valimiskomisjon leidis, et kuna Ülo Paloveri pöördumine ei vasta valimisseaduses sätestatud kaebuse mõistele ja kaebusele esitatavatele nõuetele, ei kuulu see läbivaatamisele ja tuleb tagastada. Otsuse kohaselt ei ole pöördumises andmeid ega kirjeldust ühegi valimiskomisjoni otsuse või toimingu kohta, millega oleks riigikogu valimistel seadust rikutud.

Valimiskomisjon nõustus maakonna valimiskomisjoni seisukohaga ja otsustas jätta kaebus rahuldamata.

Vastavalt seadusele võib komisjoni otsuse kolme päeva jooksul edasi kaevata riigikohtusse.

Hetkel kuum