Kadrin Karner • 22. märts 2011 kell 13:34

Euroopa Komisjon: eurole üleminek Eestis läks edukalt

Euroopa Komisjon kinnitusel näitab kogu kättesaadav teave, et Eestis oli eurole üleminek hästi ette valmistatud, kulges sujuvalt ning suur osa kodanikest pidas seda edukaks.

Euroopa Komisjoni majandus- ja rahaküsimuste volinik Olli Rehn kiitis Eestit ja lausus: „Õnnitlen Eestit selle edu puhul ning kutsun tulevasi euroala liikmesriike sellest kogemusest õppima.“

Eesti võttis euro kasutusele 1. jaanuaril 2011 ja seega sai temast euroala 17. liikmesriik. Ühisraha kasutab Euroopa Liidus nüüd juba rohkem kui 330 miljonit inimest. Sarnaselt kõigi teiste pärast 2002. aastat toimunud üleminekutega kasutas ka Eesti nn järsku eurole üleminekut, mille puhul euro võetakse kasutusele ning sularaha vahetatakse ühel ja samal ajal, teatas Euroopa Komisjoni Eesti esindus. 

Komisjoni hiljutise eurobaromeetri kiiruuringu kohaselt pidas suur osa eestlastest (87%) eurole üleminekut sujuvaks ja tõhusaks.

Eesti ettevõtjad, pangad ja kodanikud olid enne üleminekupäeva euro sularahaga hästi varustatud. Sularahaautomaadid ja kaupluste kaardimakseterminalid olid õigel ajal ette valmistatud ning pangad ja postkontorid tulid täiendava töökoormusega paralleelkäibeperioodil hästi toime (pangatehinguid tehti kuni 3–5 korda rohkem kui tavaliselt). Jaemüüjad said hästi hakkama ka üleminekuprotsessi probleemidega ja kahe vääringu samaaegse käsitsemisega.

Hindade esitamine kahes vääringus, st Eesti kroonides ja eurodes, muutus kohustuslikuks alates 1. juulist 2010 ja seda tuleb teha kuni 30. juunini 2011. Peaaegu üheksa eestlast kümnest leidsid, et hindade esitamine kahes vääringus on väga kasulik või pigem kasulik ning lihtsustab hinnavõrdlust ja aitab harjuda mõtlema uues vääringus. Peale selle leidis üle 80 % elanikest, et hinnad olid alati või enamasti esitatud nõuetekohaselt kahes vääringus ja selline tulemus on vastavuses varasemate üleminekute tulemustega.

Hetkel kuum