Anne Oja • 30. mai 2011 kell 15:52

Riigikogu muudab lähiajal nelja maksuseadust

Riigikogu rahanduskomisjon arutas oma tänasel istungil mitmeid maksupoliitilisi muudatusi käsitlevaid eelnõusid ja otsustas need enne suvepuhkust vastu võtta.

„Rahanduskomisjoni poolt täna käsitletud eelnõud on osa valitsuskoalitsiooni kokkuleppest, puudutades olulisi maksupoliitilisi otsuseid alates kodualuse maamaksu kaotamisest, tulumaksu määra langetamisest, tubakatoodete aktsiisimäära tõstmisest ja erimärgistatud kütuse maksuerisuste süsteemi asendamisest otsetoetustega. See tähendab muudatusi meie kõikide rahakotis,“ kommenteeris rahanduskomisjoni esimees Sven Sester täna riigikogu pressiteate vahendusel. Rahanduskomisjon otsustas täna toetada nii Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon algatatud koduomanike maamaksust vabastamise seaduse eelnõu (51 SE) ning valitsuse algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE) kui ka tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE).

Koduomanike maamaksuvabastus hakkab kehtima linnas kuni 0,15 ha ja vallas kuni 2,0 ha ulatuses, tingimusel, et sellel maal asuvas elamus on maksumaksja registreeritud elukoht. Eelnõu on riigikogu täiskogus 31. mail, rahanduskomisjon soovib viia eelnõu teisele lugemisele 9. juunil.

Rahanduskomisjoni heakskiidu saanud erimärgistatud kütuse maksuerisuste süsteemi reformiga asendatakse maksusoodustus teatud valdkondades otsetoetustega. Eelnõu, millega tubakatoodete aktsiisimäär tõuseb 2013. aastast 10%, on riigikogu täiskogu päevakorras samuti 1. juunil. Rahanduskomisjon soovib viia mõlemad eelnõud teisele lugemisele 8. juunil.

Kavade kohaselt langeb üksikisiku tulumaksu määr seniselt 21%lt 20%ni. Teiseks piiratakse füüsilise isiku tulust lubatud mahaarvamiste kogusummat 3196 eurolt 1920 eurole. Kolmandaks välistatakse eelnõuga töö- ja teenistussuhetes tööalase tasemekoolituse käsitlemine erisoodustusena. Neljandaks luuakse raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamise maksuarvestuse erikord, millega füüsiline isik võib raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamise tulu saamise aastast arvates kuni kolme aasta jooksul tehtud metsa majandamise kulusid võõrandamistulust maha arvata. Riigikogu rahanduskomisjon ootab eelnõule muudatusettepanekuid 6. juuniks.

Hetkel kuum