Silvia Kruusmaa • 20. juuni 2011 kell 7:54

Vee kvaliteediuuringud muutuvad täpsemaks

Riigikogu võttis vastu veeseaduse muutmise seaduse, millega uuendatakse ja täiendatakse laboritele esitatud kvaliteedinõudeid eesmärgiga muuta veeuuringud täpsemaks, usaldusväärsemaks ning teiste laborite tulemustega võrreldavaks.

Seadusemuudatustega täpsustuvad ennekõike vee keemiliste ja füüsikalis-keemiliste uuringute kvaliteedinõuded ning nõuded neid uuringuid teostavatele katselaboritele. Ka täpsustub referentlaborite nimetamine, nende ülesanded ning proovivõtmise korraldus. Näiteks on uuritavate objektide hulka lisatud veekogu põhjasete, sest paljud veekeskkonnale ohtlikud ained kogunevad just settesse.

“Mida täpsemalt me oma vete seisundit hinnata oskame, seda paremini suudame kavandada ning ellu viia tegevusi vee kasutamiseks ja kaitseks,” ütles Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Karin Kroon. “Saame tõhustada nii meie põhjavee kui ka pinnaveekogude kaitset, mis aitab kaasa kogu vee kvaliteedi paranemisele.”

Kõik see eeldab laboritelt suuremat analüütilist võimekust, mis muuhulgas tähendab näiteks vees olevate saasteainete madalamate sisalduste avastamist.

Seadusemuudatus sätestab üldised kvaliteedinõuded; tehnilised üksikasjad reguleeritakse keskkonnaministri määrusega, mis jõustub seadusega samaaegselt.

Seadus jõustub 2011. aasta 21. augustil.

Hetkel kuum