Anne Oja • 30. juuli 2011 kell 12:41

EL võib tõmmata abirahade kasutamisele 2,5%se piiri

Aastatel 2014-2020 võib ELi struktuurivahendite kasutamise ülempiiriks kujuneda 2,5% liikmesriigi SKPst, selgus välisministeeriumi pressiteatest.

Eesti peab oluliseks Euroopa Liidu struktuurivahendite tõhusamat kasutamist, teatas ministeerium. Välisministeeriumi Euroopa Liidu küsimuste asekantsler Kaja Tael andis Euroopa asjade ministrite mitte-ametlikul kohtumisel Sopotis Eesti põhimõttelise heakskiidu komisjoni ettepanekutele Euroopa Liidu eelarve struktuurile ja üldmahule ajavahemikuks 2014-2020.

„Tänasime komisjoni pingutuste eest struktuurivahendite lihtsustamise suunas ning rõhutasime vahendite parema fokusseerimise ja tõhusama kasutamise vajadust,“ märkis Tael. Tema sõnul edendavad seda eesmärki suurem tingimuslikkus ja suutlikkuse tähtsustamine.

„Palusime komisjonil selles valguses lähemalt selgitada ettepanekut piirata ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamist 2,5 % laega liikmesriigi rahvamajanduse kogutoodangust, kuivõrd see võib pärssida edukate rahakasutajate pingutusi,“ märkis Tael. „Samuti juhtisime tähelepanu, et otsetoetuste ümberjagamise ettepanek põllumajanduspoliitikas ei ole piisavalt ambitsioonikas,“ lisas ta.

28.-29. juulil toimus Sopotis Euroopa asjade ministrite mitte-ametlik kohtumine, millel arutati Euroopa Liidu eelarvet aastateks 2014-2020. Kohtumise eesmärk on anda Euroopa Komisjonile esialgset tagasisidet komisjoni esitatud eelarve-alasele ettepanekule. Eesti delegatsiooni juhtis välisministeeriumi Euroopa Liidu küsimuste asekantsler Kaja Tael.

 

Hetkel kuum