Silvia Kruusmaa • 9. september 2011 kell 9:26

Inspektsioon: Facebooki kaudu ei tasu võlgu sisse nõuda

Suhtlusvõrgustike laialdase kasutamisega on võlausaldajad ja inkassoettevõtted asunud võlgnikega suhtlema Facebooki kaudu. Andmekaitse inspektsioon hoiatab, et sellise tegevuse puhul on oht rikkuda seadust.

Inkassoettevõtteil on tekkinud tava, pöörduda võlgniku poole läbi Facebooki, mis paraku on toonud kaasa nimekaimude või päris võõraste inimeste tülitamise ning seeläbi isikuandmete edastamise asjassepuutumatutele isikutele. Võlainfo õigusvastane edastamine kolmandatele isikutele on isikuandmete kaitse seaduse rikkumine.

Arusaadavalt soovib võlausaldaja kasutada kõiki võimalikke kanaleid võlglaseni jõudmiseks, kuid suhtlusvõrgustiku puhul ei saa olla mitte kunagi päris kindel, et võlateade õige inimeseni jõuab.Täit kindlust ei ole isegi siis, kui samanimelisi näib olevat vaid üks ja profiilipildi sarnasus dokumendifotole on ilmne. Andmekaitse inspektsioon saab oma töös igapäevaselt kinnitust, et võlts- ja topeltkontosid on suhtlusvõrgustikus kasutusel rohkelt.

Andmekaitse inspektsioon soovitab võlgniku otsingul kasutada turvalisemaid kanaleid. Võttes siiski riski suhelda võlgnikega näiteks Facebooki vahendusel on oluline korduvalt kontrollida, kas pöördutakse õige inimese poole. Kaebuste vältimiseks tuleks edastatav teade sisustada isikuandmetega minimaalselt.

Hetkel kuum