Rainer Saad • 7. juuli 2014 kell 6:28

Premia Foods kasvatas müügikäivet

Premia Foods suurendas müügikäivet nii poolaasta kui ka II kvartali lõikes, ja seda vaatamata jäätisesegmendi käibe vähenemisele.

Premia II kvartali käive kasvas võrreldes möödunud aasta sama ajaga 4,6% ehk 1,3 miljoni euro võrra 29,1 miljoni euroni. Poolaasta käive ulatus 49,5 miljoni euroni, kasvades võrreldes möödunud aasta sama ajaga 7,5% ehk 3,5 miljoni euro võrra.

Börsiteates toob Premia välja selle, et selle aasta 6 kuu kokkuvõttes näitasid kasvu nii kalasegment kui ka külmutatud toodete segment. Jäätise käivet mõjutasid oluliselt 2. kvartali kehvad ilmaolud ning Vene rubla nõrgenemine euro suhtes. Suurima panuse 6 kuu kasvu andis kalasegment, kus käive kasvas aastaga 24,1% ehk 4,1 miljoni euro võrra.

Jäätisesegmendi käive kahanes 2. kvartalis eurodes arvestatuna 14,7% võrra, kui aga Vene rubla kursi nõrgenemine euro suhtes elimineerida, kahanes segmendi käive sel ajal 10,4% võrra. „Kui 2013. aasta mai lõpus ja juunikuus valitsesid sihtturgudel soojad ilmaolud, mis avaldasid positiivset mõju jäätise müügile, siis sel aastal on II kvartali ilm, eriti juunikuus olnud jahe, avaldades ka negatiivset mõju jäätise käibele. Enim langes aruandeperioodil jäätise käive Leedus, kuid suur osa sealsest käibe vähenemisest tuli private labelite kahanenud käibe arvelt. Jäätise käive kasvas Soomes ning Vene rublades arvestatuna ka Venemaa turul 2,3% võrra,” teatas Premia enda müügikäibe aruandes.

Külmutatud toodete segmendi käive kasvas II kvartalis aasta baasil 11,4% ehk 0,7 miljoni euro võrra. 6 kuu kokkuvõttes oli segmendi kasv aasta baasil 7,8% ehk 0,9 miljonit eurot.

Kala ja kalatoodete segmendi käive kasvas II kvartalis võrreldes 2013. aasta II kvartaliga 26,0% ehk 2,3 miljoni euro võrra. 6 kuu kokkuvõttes kasvas kalasegmendi käive aastases võrdluses 24,1% ehk 4,1 miljoni euro võrra.

Eesti turu müügikäive kasvas II kvartalis võrreldes möödunud aastaga 7,8 miljonilt eurolt 7,9 miljoni euroni. Poolaasta lõikes kahanes käive 0,5%, 13,2 miljonilt eurolt 13,1 miljoni euroni. „Eesti turu käibe languse põhjuseks võrreldes 2013. aasta vastavate perioodidega on ebasoodne ilm, mis mõjutas negatiivselt jäätisemüüki,” teatas Premia.

Hetkel kuum