Sirje Rank • 24. juuli 2014 kell 7:32

EL: energia kokkuhoid vähendab importi

Euroopa Komisjon esitas eile soovituse võtta ELis ambitsioonikas eesmärk - saavutada 2030. aastaks 2007. aasta tasemega võrreldes 30% suurune energia kokkuhoid.

Nagu rõhutab Euroopa Komisjoni energiavolinik Günther Oettinger, on energia kokkuhoid kõige odavam viis vähendada kliima soojenemist põhjustavaid heitmeid. Samuti väheneb nii energiakandjate impordi vajadus.

Komisjoni arvutused näitavad, et kui sihtida 25% suurust kokkuhoidu, väheneks gaasi impordi tarve ELis 9%. Seades lati 35%-le, väheneks gaasi impordi vajadus aastaks 2030 33%.

Siht on ambitsioonikas, kuid komisjoni ettepaneku järgi ei oleks see liikmesriikide jaoks siduv.

Tänavu jaanuaris esitas Euroopa Komisjon ettepaneku vähendada kliima soojenemist põhjustavaid heitmeid 2030. aastaks 40% (siduv eesmärk) ning suurendada ELi tasandil taastuvenergia osakaal 27%-le.

Komisjoni ettepanekud vajavad liikmesriikide heakskiitu ja kohustuste jagamist, et kesktasandil seatud eesmärk täita. 2030. aasta kliimastarteegia sihtides püütakse kokkuleppele jõuda tänavu oktoobriks.

Hetkel kuum