Maarja Lega • 8 oktoober 2014

Allhanke kaitseks

Radius Machining OÜ juht Alvar Sass   Foto: Andras Kralla, Äripäev

Allahange võib olla otstarbekaim tee ekspordiga alustamiseks, oskuste omandamiseks ja kogemuste saamiseks. Aja jooksul koguneb võimekust, vahendeid ja kontakte, mis aitavad liikuda oma toote poole, mida ise turundada.

Ehkki on levinud arvamus, et allhanketööd ei ole kasumlikud, on mitmeid ettevõtteid, kes sellele seisukohale vastu vaidlevad. Üheks selliseks on Frog Plastik OÜ, mille juhatuse liikme Leino Panga sõnul tasub täiesti sihilikult allhankega tegeleda, kui see on pikemaajalise strateegia loogiline osa. Selliseid ettevõtteid tuleb üha juurde, kel on toode, nägemus selle toote arendamisest ja turundamisest, kuid pole huvi tootmist arendada. Just sellistel puhkudel on heal allhankijal kindel koht päikese all tagatud.Ka Efekt ASi juhatuse liige Heiki Mikomägi toetab seda arvamust. Tema sõnul võib selline kombinatsioon väga edukalt toimida. "Mõlemad pooled saavad teha tööd, mida nad hästi oskavad, ja seda võib nimetada koostööks või partnerluseks," ütles ta. Metre OÜ juhatuse liikme Veiko Tõnso sõnul võib olla seisukoht, et allhanked ei ole kasumlikud, tekkinud sellest, et ei mõisteta turundada. "Allhanketööd ei ole kasumlikud siis, kui ei leita üles oma tugevusi ja pole fookust. Ka allhanget on vaja käia müümas, mitte ainult oodata pakkumisi," selgitas ta.

Mis on allhanketöö plussiks?

Leino Pank, Frog Plastic OÜ juhatuse liige

Heiki Mikomägi, Efekt ASi juhatuse liige

Alvar Sass, Radius Machining OÜ tegevdirektor

Üle jõu käiv nõudlus.

Enamasti on ettevõtted allhankeni jõudnud oma toodete valmistamise kaudu. Üks asi on viinud teiseni ning tihtipeale on toode olnud just selline, mis eeldab allhankena müümist. Radius Machining OÜ juhatuse liige Alvar Sass selgitas, et neile allhanketöid tegevatel ettevõtetel polnud piisavalt vaba mahtu, tähtajad olid pikad ja hinda kruviti pea iga kuu ülespoole. Seega oli otstarbekas käivitada enda tootmine ja hakata lisaks ise allhanketöid pakkuma. Ka Frog Plastik hakkas allhanget tegema samal põhjusel. Juhatuse liige Leino Pank selgitas, et tolleaegne allhankija ei suutnud neid piisaval hulgal vajalike toodetega varustada, nii investeeriti seadmetesse ning kuna seadmete ressurss oli neli korda suurem kui oma vajadus, nägi äriplaan ette allhanke pakkumist.Peamiseks pidevaks allhankega tegelemise põhjuseks on toode ise. See annab ettevõtetele võimaluse töötada valdkonnas, millele ollakse spetsialiseerunud ja milles ollakse kõige parem. Lisaks sellele tagab korralik allhange kindla rahavoo ning on ettevõtetele arendav. Ettevõtted on küll mõelnud oma toote loomisele, kuid BHC ASi juhatuse liikme Sven Männi sõnul oleksid nad sellisel juhul konkurentideks oma praegustele klientidele. Lisaks on tema sõnul oma toote arendamine strateegiline otsus ja sellega tegelema hakates on seda vaja teha lõpuni. Efekt ASi juhatuse liige Heiki Mikomägi arvab aga, et omatooted peavad paralleelset kogu aeg olemas olema.

Allar Korjas, EASi ekspordidivisjoni direktor

Allhange sünnib müües

Allhanketöid saadakse tavalist müügitööd tehes. Suheldakse olemasolevate klientidega ning võetakse ühendust uute võimalike klientidega, palgatakse müügiinimesi. Näiteks Metre OÜ võttis augustis tööle soomlasest Soome turu müügijuhi. Lisaks sellele käivad ettevõtted end messidel näitamas. Septembris toimus Soomes Põhjamaade suurim tööstusettevõtete allhankemess Alihankinta 2014.Messil oli esindatud erinevad tööstussekorid – metalli-, elektroonika-, plastitööstusettevõtted, aga ka disaini ja tööstusesse sobivaid IKT lahendusi pakkuvad firmad. Radius Machining OÜ juhatuse liige Alvar Sass nimetas Tamperes toimuvat allhankemessi "kodumessiks". "Kolm päeva kestval messil saime kokku seniste klientidega ja lõime ka umbes 30–50 uut kontakti, kes vähemal või rohkemal moel tarbivad meie pakutavaid CNC-teenuseid."Messil osalenud BHC ASi juhatuse liige Sven Mänd soovitab allhanke tegijatel kindlasti messil osaleda ja vajadusel selleks ka EASi abi kasutada. Ehkki ettevõtted on rahul messidel saavutatuga, toovad nad välja, et palju sõltub järeltööst. Klientidega tuleb hiljem aktiivselt suhelda ja koostada hinnapakkumisi. Radius Machining OÜ juhatuse liige Alvar Sass rõhutas, et messidel käimisest veelgi paremini müüb hea teenus ise ja seniste klientide soovitused.Allhanke pakkumisega võiksid tegeleda Frog Plastic OÜ juhatuse liikme Leino Panga sõnul kõik, kel on kas vaba tootmisvõimsust ja soovi oma tootmist arendada või on väga hea tootmiskompetents ning rahastus. OÜ Metre juhatuse esimehe Veiko Tõnso hinnangul võiks sellega tegeleda kõik, kellel pole oma inseneri ega välja arendatud müügivõrku.

Mida allhanketöid tehes tähele panna?

1 Tekita lai kliendibaas.

2. Hinda oma võimekust.

3. Väldi mugavustsooni sattumist.

4. Vali koostööpartnereid.

Hetkel kuum